Zápis ze 121. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. října 2010.

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, J. Štěpánek, Ing. L.Vysočan

Hosté: Mgr. Marek Lauerman, zástupce ředitelky Základní školy na Jihomoravském náměstí a žák Základní školy na Přemyslově náměstí Radek Kotrla

Omluven: L. Krejčí

Program:

 1. Mgr. Marek Lauermann
 2. Odhalení pomníku příslušníkům RA
 3. Třetí knížka o Slatině
 4. Různé

ad 1) Mgr. Marek Lauerman

Ve svém projevu p. Lauermann objasnil svůj záměr vzbudit zájem žáků školy o historii Slatiny a jejich obyvatel, vzbudit zájem o místo, kde žáci žijí a chodí do školy.

Zájem dětí by měl mít jednak aktivní podobu – např. by žáci pátrali o osudech dřívějších obyvatel Slatiny, které jsou dosud málo známé či úplně neznámé, ať už prostřednictvím orální historie či hledáním v archívech, např. osudy židovských či německých občanů nebo významných osobností, žijících ve Slatině ( zajímavým námětem by mohl být osud malíře, který se za II. světové války ukrýval v bývalé cihelně na nynější ulici Bedřichovická).

Druhá poloha by byla asi pro děti pasivnější – a to vyprávění pamětníků o svých mimořádných osudech či o historických pamětihodnostech Slatiny.

Zájem pana magistra velmi oceňujeme a dohodli jsme se, že záměr budeme společně precizovat a že v rámci našich možností budeme tuto akci podporovat.

ad 2) Odhalení pomníku příslušníkům Rudé armády

Po 65. letech byl splacen dluh slatinských občanů a vyjádřen dík za osvobození z nacistického útlaku příslušníkům Rudé armády, kteří položili své životy při osvobozování Slatiny na jaře 1945. Malý pomníček je situován před kostelem Povýšení sv. Kříže vedle pomníku obětem I. a II. světové války a pomníku americkému letci, který jako jediný zahynul na území Brna poblíž Slatiny.

Na pořízení pomníku poskytla městská část Brno – Slatina 20 000 Kč a od dárců, kteří si nepřejí být zveřejněni, jsme obdrželi 8 800 Kč. Pomník tedy stál celkem 28 800 Kč a zhotovili jej kameníci pánové Knoll a Zavřel. Seznam obětí nám zajistitl pan Vlastimil Schildberger st. na ruském konzulátu v Brně, Jsou to kopie autentických materiálů, které jsou uloženy ve Státním archívu Rudé armády na Ukrajině. Jména se liší od seznamu, který ve své knize uvádí pan Žampach a která jsou uvedena na Ústředním hřbitově v Brně. My jsme dospěli k přesvědčení, že jediný spolehlivý podklad o obětech z řad rudoarmějců jsou seznamy, které byly pořizovány (ručně psány) přímo na konkrétních místech a v čase, kde a kdy vojáci zahynuli. A jestli tenkrát došlo k nějakému omylu, nemůžeme vyloučit, ale ani nikdo už dokázat.

Slavnostního odhalení se kromě slatinských občanů a členů našeho klubu a pana starosty Ing. J. Navrátila zúčastnili i vzácní hosté a to generální konzul Ruska v Brně pan V. Děrgačev a místohejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Juránek a zástupci Brněnského střeleckého klubu v uniformách rudoarmějců, vedeni panem Schildbergerem st.

Starosta pan Ig. Navrátil obdržel od generálního konzula pana V. Děrgačeva poděkování za snahu zachovat památku rudoarmějců s tím, že se pan generální konzul rád zúčastnil odhalení pomníku.

ad 3) Třetí knížka o Slatině

Texty vč. fotodokumentace pro Třetí knížku o Slatině jsou v současné době předány do tisku, který provede Integrovaná střední škola polygrafická ve Slatině.

Musíme ocenit velké úsilí pana Bojka Reichstädtera shromáždit všechny texty a obětavost pana Luboše Krejčího, který upravil všechny fotografie, z nichž některé byly velmi špatné kvality. Knížka bude mít cca 340 stran, z toho bude téměř 300 fotografií.

Předpokládáme, že knížka bude k distribuci začátkem prosince. Do informační skříňky dáme upoutávku a doufáme, že o knížku bude zájem, přiměřený nákladu, který je financován ze soukromých finančních prostředků.

ad 4) Různé

 • Pan Mgr. Lauermann daroval do našeho archívu své publikace:
  • Zapomenutí sousedé (Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích)
  • Rozetřít věčnost na barvy (Obrázky ze života Židů na Kutnohorsku)
  • Židé na Kutnohorsku (Osídlení na kutnohorském venkově)
 • Radek Kortla se zúčastnil po prvé našeho zasedání, bude na něm záviset, zda naše schůzky odpovídají jeho představám a naplňují jeho zájem o historii.
 • Kaplička na Skalkách: Na Katastrálním úřadě je jako vlastník parcely, na které stojí kaplička z roku 1726, veden již p. MUDr. Mrázek. Domluvíme s ním pokračování procesu uznání kapličky za kulturní památku i možnost tzv. Dnu otevřené brány na den sv. Krištofa (28.7.), patrona cestovatelů, aby si zájemci mohli kapličku prohlédnout.
 • V knihovně J. Mahena, ve slatinské pobočce, proběhla beseda s paní Sosnarovou, vězněnou v sovětském gulagu. Její smutný životní příběh zpracoval spisovatel Kupka v knize Krvavé jahody. Její vyprávění bylo velmi dojemné.
 • Doposud se nepodařilo očistit desku J. Matlacha, která je umístěna na nároží školy na Přemyslově náměstí. Bude předmětem jednání na příští schůzce. Mimo jiné je velmi vysoko, takže prakticky si jí nikdo nevšimne. Zasloužila by si důstojnější umístění.
 • V informační skříňce jsou materiály k výročí architekta D. Martinelliho, autora Kaple sv. Floriána.

Příští schůzka bude ve čtvrtek 11. 11. 2010 ve 14,- hodin na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 14. října 2010

Napsat komentář