O historickém klubu

Rozhodnutím Rady městské části Brno-Slatina byl jako subkomise kulturní komise založen Slatinský historický kroužek v roce 2001. Kulturní komise později byla zrušena a kroužek se pak přejmenoval v roce 2005 na Slatinský historický klub a v roce 2008 jako právní forma byl zvolen statut občanského sdružení.

Zakládajícími členy byli Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. (byl zvolen jako předseda), PhDr. Karel Janiš, Miroslava Buršíková, Jaroslav Hrubý, František Sklenář a Jan Štěpánek. Později do klubu přistoupili Ing. Lubomír Vysočan, Ivo Koukola, Lubomír Krejčí st. a Radek Kotrla. Věkové složení členů je velké, nejstaršímu členu je 89 let, nejmladšímu 12 let.

Bohužel do nenávratna odešli Jaroslav Hrubý, František Sklenář a Ivo Koukola.

Hlavním posláním klubu je sběr informací o historii Slatiny ať už pátráním po různých archívech či získávání historických dokumentů příp. i hmotných artefaktů od privátních osob a v neposlední řadě i vzpomínky pamětníků. Za dobu činnosti klubu se podařilo shromáždit úctyhodný počet historických fotografií i dokumentů a hmotných předmětů, jež tvoří, pro Slatinu neocenitelný, historický archív, který se neustále rozrůstá.

Objevené, většinou dříve neznámé, historické skutečnosti byly podkladem pro vydání již tří dílů Knížek o Slatině. První knížku sestavil Ing. B. Reichstädter, CSc. sám, druhé dva díly byly již kolektivní prací nejen členů klubu, ale v menší míře i sympatizantů klubu.

Kromě toho klub pořádá vyýstavy na téma historie Slatiny, např. k výročí 700 let od první autentické písemné zmínky o Slatině, výstavu slatinského rodáka akademického malíře a člena spolku Mánes Petra Šmahy, výstavu o slatinských legionářích v I. světové válce, výstavu historických divadelních plakátů místního divadelní spolku J. K .Tyla. Je připravována i výstava o tom, jak zasáhla II. světová válka Slatinu a o slatinských obětech této války.

Členka kubu M. Buršíková pracuje jako kronikářka městské části Brno-Slatina.

Z iniciativy klubu byl odhalen pomníček obětem z řad osvboditelů Slatiny v roce 1945 a pomníček americkému letci, který jediný zahynul na území Brna a to poblíž Slatiny v roce 1944. Byly instalovány i dvě pamětní desky a to jednak zasloužilému, nejdéle sloužicímu nadučiteli ve Slatině a jejímu čestnému občanu Antonínu Tillhonovi a dále pak ruskému legionáři, v koncentračním táboře v roce 1944 zahynulému slatinskému občanu Ondřeji Veselému.

Věříme, že výsledky činnosti klubu jsou přínosem pro Slatinu.