Zápis ze 147. schůzky Slatinského historického klubu, konané ve středu 12. prosince 2012 v malé zasedací místnosti slatinské radnice

Přítomni: Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., PhDr. Karel Janiš, Karel Červinka, Ing. Lubomír. Vysočan.
Omluveni pro nemoc: Luboš Krejčí, Miroslava Buršíková.

Program

  1. Kontrola úkolů.
  2. Zhodnocení činnosti v roce 2012
  3. Příprava Čtvrté knížky o Slatině.

Ad1/ Hlavní akce – Slatina na mapách a Slatina dříve a nyní – nemohly být projednávány s nějakými konkrétními závěry pro nepřítomnost hlavních aktérů.

Ad 2/ Totéž platí pro objektivní zhodnocení činnosti v roce 1912.

Ad 3/ Viz předchozí body 1 a 2.

Příští 148. zasedání členů SHK bude ve středu 9. ledna 2013 v 9 hodin na ÚMČ s tímto programem:

  1. Zhodnocení činnosti SHK v roce 2012
  2. Program činnosti SHK v roce 2013

Prosím, aby si každý připravil k oběma bodům svoje stanovisko.

Zapsal Ing. Bohumil Reichstädter, CSc.
V Brně – Slatině 20. prosince 2012

Napsat komentář