Zápis ze 122. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11.11.2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan, R. Kotrla

Program:

 1. Třetí knížka o Slatině
 2. Soutěž o Slatině
 3. Různé

ad 1) Třetí knížka o Slatině

 • v tiskárně (Střední integrovaná škola polygrafická) bylo dohodnuto, že kniha vyjde nákladem 200 kusů. Původně se předpokládalo, že bude mít cca 320 stran, tisk bude prováděn na ofsetu. Tiskárna dostane text knihy ve Wordu a fotografie v „doc“, vše na CD a jako vzor ještě dostane v papírové formě text knihy, do kterého už budou zapracovány fotografie. V tiskárně zvolili trošku větší, lépe čitelné písmo a tím vzroste počet stran možná až na 450. Doudáme, že náklad na jeden výtisk nepřesáhne avizovaných cca 300 Kč, protože vydání knihy je financováno ze soukromých finančních prostředků a není možno připustit, aby akce byla ztrátová. Prodej předpokládáme za cenu pořízení a nepočítá se se ziskem.
 • v naší informační skříňce budeme vydání knížky avizovat (M. Buršíková), máme příslib od p. Krytináře z divadelního spolku J. K.Tyla, že dají avizo i na jejich Webovou stránku, stejně jako bude uveřejněna nabídka v AoS (K. Janiš).
 • Pánové PhDr. Jan Břečka a Vlastimil Schildberger z Historického oddělení Moravského zemského muzea Brna nám poskytli autentické fotografie hrobů sovětských vojáků, kteří zahynuli ve Slatině a byli dočasně pohřbeni na místě skonu. Tyto historické fotografie budou zahrnuty do Třetí knížky o Slatině.
 • Obálka knížky bude odlišné barvy než dvě knížky předcházející a na přední straně bude bude grafika od Jiřího Wiesnera, znázorňující Kapli sv. Floriána.
 • v současné době probíhá korektura textu a poslední úpravy a opravy
 • máme příslib, že Třetí knížka o Slatině bude dokončena do 10. prosince t.r.

ad 2) Soutěž o Slatině

 • Radek Kotrla přišel se zajímavým nápadem, jak dostat do povědomí žáků našich škol znalosti o historii Slatiny, a to zorganizováním dotazníkové soutěže, ve které by žáci odpovídali na otázky, týkající se slatinské historie. Sám navrhl některé otázky – jeho iniciativní návrh dopracuje K. Janiš a potom by se organizační zajištění projednalo s vedením obou základních škol. K. Janiš na příští schůzce předloží návrh. Počítáme s tím, že by Radek spolupracoval na koordinaci celé akce.

ad 3) Různé

 • M. Buršíková vypracovala vyúčtování dotace z MČ Brno–Slatina na pomník padlým sovětským vojákům a kopii účetnictví vč. kopií účetních dokladů předá na ÚMČ.
 • Ing. Vysočan napsal do AoS článek o problémech Osady pod Stránskou skálou. bohužel nebyl zveřejněn.
 • K. Janiš informoval o lampionovém průvodu k 28. říjnu, který neměl tak hojnou návštěvu jako v minulém roce
 • Pan MUDr. Mrázek již dostal jako nový majitel p.č. 663, na které stojí kaplička z roku 1726, přípis z Ministerstva kultury o pokračování řízení o prohlášení kapličky za kulturní památku.

Příští schůzka bude 9. 12. 2010 ve 14,00 hodin.
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář