Category Archives: Vzpomínky

Kulturní dům v Černovičkách

Kulturní dům v Černovičkách.
A co bude dál?

Býval kdysi v Černovičkách kulturní dům, později honosná restaurace s vinárnou a ted‘ bohužel barák na spadnutí. Tak nějak by mohla začínat pohádka pro děti, avšak nás dospělé Continue reading

Černovičky

Další částí ze souboru či uskupení Osady pod Stránskou skálou jsou Černovičky.
Název nesou od roku 1949, zřejmě z důvodu sounáležitosti k Černovicím. Tehdy území katastrálně zcela jistě Černovicím patřilo. Dnes přináleží Slatině. Černovičky jsou seskupením několika menších ulic spíše uliček pod společným názvem. I dnes se z pohledu místních Continue reading

Ulice Stránská

Její název je více než zřejmě odvozen od Stránské skály. Původně ulice nesla pojmenování Stránská skála přesto, že již od prvopočátku byla vlastně jen přístupovou cestou na skálu. I v době okupace se nazývala Stránský felsen. Teprve od roku 1946 je Stránskou jak ji známe i dnes. První zmínku o osídlení ulice obyvateli Continue reading

Slatiňan — taneční a pěvecký soubor

Vzpomínky primáše p. Bohumila Máčela a členů souboru p. Františka Hromka st., pí Boženy Kepákové a pí Naděždy Píškové.

Soubor založil p. Milan Píška v roce 1954 za podpory tehdejšího ředitele n.p. Slatina (bývalý podnik Ing. Ericha Roučky), který pocházel ze Strážnice a k folkloru měl blízký vztah. M. Píškovi se podařilo pro tuto činnost získat nejen amatérské zájemce ze Slatiny, Tuřan a blízkého okolí, ale i tehdejší studenty medicíny v Brně a to Jiřího Holáska z Poštorné a Eduarda Kavana z Uherského Hradiště. Oba byli výborní tanečníci i zpěváci a své umění předávali ostatním členům souboru. Na zvýšení odborné úrovně se podílela i známá brněnská folkloristka pí Zdenka Jelínková, která naučila všechny,  jak se pohybovat a taneční kroky.

(Poznámka: Už jako MUDr. Eduard Kavan emigroval do Švýcarska, kde si vybudoval svou kliniku a MUDr. Jiří Holásek emigroval do Švédska, kde úspěšně působil jako lékař a navíc zde založil slovácký taneční kroužek.)

První schůzka byla v roce 1954 na slatinské Radnici, M. Píška zorganizoval muzikanty. Byl zde i Vladimír Fronek, který kdysi měl ve Slatině svou kapelu, přišel i jeden cigán, který hrál na housle, ale neznal noty a nakonec se sestavila hudba pod vedením primáše Bohumila Máčela.

Pan B. Máčel se již od dětství učil hrát na housle a měl k tomu velké nadání. Byl přijat k výuce i prof. Tvrdoněm, který měl zajímavé učební postupy: např. připevňoval žákům na prsty různá závažíčka, aby získali do ruky lehkost při hraní a pod. Díky vedení prof. Tvrdoně vyrostl p. Máčel ve výborného houslistu. V hudebním souboru pracoval i prof. Ladislav Němec mj. varhaník v Tuřanech, který do souboru přivedl  své dva syny – Laďu a Jana, kteří se naučili hrát i na cimbál. Poradcem pro hudbu se stal navíc i František Dobrovolný, hráč na cimbál v BROLNU. Významným členem kapely byl i Josef Kratochvíl, který hrál nejen na cimbál, ale i na basu, violu a gajdy.

Takže soubor měl na vysoké odborné úrovni i kapelu.

Soubor se pak zúčastňoval mnoha veřejných vystoupení po celé republice a účastnil se i mnoha soutěží lidové tvořivosti. Obsadili i 2. místo v celostátním kole v Ostravě, kde zvítězili nad mnoha renomovanými soubory. Vysokého ocenění dosáhli nejen předvedením pravého slováckého verbuňku p. Kavanem a Holáskem, ale i pásmem čtyř písní, které do té doby nebyly nikde zaznamenány a vzbudily velký rozruch mezi folkloristy. A obdivuhodné bylo, že Brňáci či vlastně Hanáci předváděli pravé Slovácko.

Moderátorem v dnešním slova smyslu (dříve se používal termín „konferencier“) byl především p. Milan Píška. Jako lidový vypravěč se plně vyrovnal i známému vypravěči Vašku Mlýnku z Kuželova, který se souborem sám často vystupoval. M.Píškovi stačilo pronést pár prvních slov a obecenstvo již bylo naladěno na veselou náladu. Se souborem vystupoval i autor knih Slovácko se súdí a Slovácko se nesúdí Zdeněk Galuška. Významným moderátorem byl i Dr. Zahradníček, moderoval i modní přehlídku v Besedním domě v Brně, když soubor při této přehlídce vystupoval. Soubor si postupně vybudoval všeobecné uznání a vysoké hodnocení za svou profesionalitu, které bylo dosaženo nejen vlastním úsilím všech členů souboru – tanečníků, zpěváků i hudby, ale šťastnou volbou vynikajících osobností. Na čisté stylovosti se podíleli především Kavan a Holásek, vynikajícím organizátorem byl M.Píška. Solovými zpěváky byl Frant. Hromek, Zdeněk Kepák, Milan Píška, Lída Rýdlová, Naďa Píšková a Božena Kepáková.

Finanční zabezpečení souboru zajišťoval n.p. Slatina, později n.p. Sigma Brno-Slatina. Organizační záležitosti vč. vystupování souboru zajišťoval p. MilanPíška a p. Jindřich Gryc.

Soubor se zasloužil také o oživení tradice slatinských hodů. Z JZD od zahradníka zv. Bulhar Genov se zapůjčily rohože, v místě dnešních tenisových kurtů se na sokolském cvičišti se postavila chalupa, zvaná „slovácká búda“, p. Jindřich Gryc zajistil veškerou organizaci vč. občerstvení, pí Kepáková namalovala na chalupě slovácké ornamenty, hudba hrála a občané se dobře bavili.

Z počátku členové souboru oblékali vypůjčené kyjovské kroje, brzy však jim n.p. Slatina pořídil tzv. horňácké kroje, specielně kroj typický pro obec Velká nad Veličkou.

Ženský kroj se skládal z jedné neškrobené bílé spodničky, přes kterou se oblékala jasně žlutá s nádechem do oranžova plisovaná sukně, která byl o 5 cmkratší, než spodnička. Zástěra byla široká bílá plátěná s drobnými nafialkovělými květy. Rukávce byly také plátěné, bílé, mírně naškrobené, nad lokty nabrané staženou šňůrkou a ukončené bílou kraječkou. Rukávce měly na ramenou podél všitého rukávu proužek černé výšivky. S rukávci byl spojený i bílý límec, černě vyšitý. Límec přiléhal ke krku, vzdáleně připomínal tvarem námořnický límec, který se ovšem nosí hladce položený na oblečení.Kordulka byla červená, přizdobená zelenými všitými pruhy, vpředu výstřih přecházel ve špice, které trčely směrem vzhůru. Šátek byl bílý plátěný, po uvázání vynikla v týlu černá výšivka. Přes tento šátek se vázal dlouhý plátěný bílý pruh kolem hlavy tak, že vzadu se konce překřížily a tyto konce se u uší zastrčily za ovinutý pruh tak, aby tvořily malé rožky po stranách obličeje. Tento pruh byl rovněž částečně na temeni hlavy černě vyšívaný. Kroj byl lehký. slušivý a příjemný na nošení, dobře se v něm tancovalo.

Mužský kroj měl modrošedé úzké kalhoty, opatřené barevnou výšivkou. V místech tzv. poklopce měli muži zastrčen barevně vyšívaný kapesník. Košile byla bílá a širokými dlouhými rukávy s bílou výšivkou. Vesta byla z tmavého fialkově modrého sametu. Muzikanti se od zpěváků a tanečníků lišili tím, že nosili dlouhé, dole při okraji vyšívané zástěry.

Všichni měli na nohou černé vysoké hladké holínky.

Aby soubor měl takové vynikající výsledky, vyžadovalo to nejen nadšení všech, ale i obětavost na úkor osobního pohodlí. Např. Frant. Hromek celé roky vozil v létě zimě dvakrát týdně na voze s koňmi cimbál z Tuřan a zase zpět.

Nadšení a s tím i úspěchy trvaly asi 10 let, zakládající členové trošku zestárli, začali přicházet noví, mladí, hlavně z Brna a chtěli ukázat, že taky něco dovedou. Tak starší ale postupně odcházeli, mladým elán nevydržel a soubor se rozpadl. Zbylé kroje byly darovány tanečnímu souboru Břeclavan. O poslední mužský kabátec p. Píšky, šitý v roce 1956 v Uherském Hradišti, tak jako všechny ostatní kroje, nemělo Etnografické muzeum v Brně zájem a tak jej pí Píškovádarovala souboru Hradišťan v Uherském Hradišti, Tehdejší kroje měly svou velikou hodnotu proto, poněvadž byly ušity z materiálů, které se na kroje původně používaly.

P. Máčel byl po celou dobu existence souboru primášem.

P. Hromek pak cca 30 let zpíval sólově v kostelích po celém okolí, jeho píseň „Rodné brázdy“, kterou zpívával na pohřbech starých sedláků byla v roce 2003 nahrána na magnetofonovou pásku. V roce 2005 oslaví 85 let věku a veřejně již nezpívá.

Josef Václav Sládek: Rodné brázdy

Rodné brázdy v šíř i v dál,
co mi Vás jen Pán Bůh přál,
co se já Vás naoséval, naoral.

Kdo tu bude u Vás stát,
kdo Vás bude míti rád,
kdo Vás přijde, rodné brázdy, zaorat.

Rodné brázdy v šíř i v dál,
rád bych potom z hrobu vstal,
říct mu, aby jako já Vás miloval.

Vzpomínky zaznamenala Miroslava Buršíková

Kostelní jednota ve Slatině

Kostelní jednota se ve Slatině ustavila 6.4.1930 díky iniciativě a výrazné podpoře líšeňského faráře Metoděje Hoška. Na této ustavující valné hromadě, která se konala v hostinci Josefa Mrně, byly přijaty stanovy spolku, proběhlo přijímání členů, volba představenstva výboru a revizora účtu. Předsedou byl zvolen František Kachlík, který zasedání ukončil slovy: „S Bohem začni každé dílo, podaří se ti až milo.“

Cílem nově založeného spolku bylo shromažďování finančních prostředků na rozšíření kaple z roku 1913 či přímo na postavení nového kostela ve Slatině. Při ustavení tohoto spolku bylo evidováno 78  členů. Od prvopočátku se členové dělili na tzv. zakládající, kteří zaplatili při svém vstupu do spolku jednorázově a doživotně 1 000 K a na přispívající, kteří měli platit  pravidelné členské příspěvky. Jak vyplývá ze zápisů spolku, bylo placení členských příspěvků někdy liknavé. Zakládajícím členem byl i František Křehlík, v té době líšeňský kaplan a od roku 1939 pak farář.V roce 1940 se za zakládajícího člena přihlásil i bývalý farář Metoděj Hošek. Význačnou členkou a dárkyní se stala také např. ctihodná sestra Bohumila Langrová, bývalá slatinská občanka. Počet členů se každý rok měnil a kolísal mezi počtem 75 až 110.

Kostelní jednota již od svého vzniku vyvíjela snahu o zvětšení místního hřbitova, který od svého posledního rozšíření v roce 1914 již nestačil potřebám obce. Malou kapli chtěli členové jednoty nejprve zvětšit, později převládl názor postavit nový kostel. A tak tento spolek podával žádosti o zvětšení kaple i hřbitova na úřady v městě Brno a připravoval stavební plány, které byly mnohokrát změněny a přepracovávány. První schůze po osvobození byla až v lednu 1947, kdy nastalo období velmi činorodé, protože začala výstavba kostela. Kdo byl autorem konečného návrhu, podle kterého byla pak stavba realizována, nelze dnes pro nedostatek pramenů jednoznačně určit Lze se kvalifikovaně domnívat, že autor byl význačný brněnský stavitel Klaudio Madlmayr. Tento názor podporují realizované architektonické prvky, typické pro tohoto architekta a jeho stavení okruh. Domněnku Madlmayrova autorství podporuje také jeho spolupráce se sochařem a řezbářem Heřmanem Kotrbou, který do kostela  vytvořil kříž a výzdobu hlavního oltáře. Základní kámen byl slavnostně položen a vysvěcen farářem Františkem Křehlíkem 17.11.1946, který byl duší celé stavby a na jaře 1947 se začalo stavět. Stavba byla dokončena v roce 1948 a  kostel byl slavnostně vysvěcen na kostel Povýšení sv. kříže 19.9.1948. Současně byl vysvěcen i zvon o váze 295 kg s nápisem: „Svatý Floriáne chraň naši obec.“

V lednu 1949 tehdejší předseda Kostelní jednoty p. Holouš na výroční schůzi zhodnotil výstavbu kostela jako dosažení cíle, vytýčeného při zakládání tohoto spolku a ve svém projevu řekl: „Nejprve musíme poděkovat dp. našemu p. faráři, který se skutečně o nás staral, třebas ať už to bylo na úřadě, nebo o stavební materiál, zkrátka kde mohl, všude nám pomáhal, pán Bůh mu zaplať za jeho obětavou práci. Též všem našim hospodářům, kteří nám při této práci hodně pomáhali, všem těm, kteří tam strávili celé dny, všem těm, kteří jak mohli po těch chvilkách a nebo peněžitými dary nám pomohli, pán Bůh jim zaplať za všechno.“

V té době však již docházelo k postupnému omezování činnosti spolků. Jednání schůzí se zúčastňoval již člen Akčního výboru Národní fronty a činnost spolku se již odkláněla od náboženské sféry a zaměřovala se na brigády v obci, sběr surovin, údržbu parku u kostela apod. Osud slatinské Kostelní jednoty byl zpečetěn vládním nařízením o zrušení spolků a tak 17.2.1952 proběhla likvidační schůze a zápis z této schůze byl zakončen prostou větou: „Tímto jsme místní jednotu zlikvidovali.“

Brno 20.12.2004

Miroslava Buršíková