Author Archives: Emilie Krejčí

Stránská skála

Stránská skála-nedávná minulost
Podtrhovat význam Stránské skály, co by známé přírodní a archeologické lokality, nemá v podstatě v současnosti cenu. O tomto místě už bylo napsáno mnoho dobrého a také špatného. Obojímu je nutno dát prostor, obojí totiž přitahuje zájem. To, že Stránská skála byla v minulosti pravěkým sídlištěm, je vědecky prokázáno, že však Continue reading

Kulturní dům v Černovičkách

Kulturní dům v Černovičkách.
A co bude dál?

Býval kdysi v Černovičkách kulturní dům, později honosná restaurace s vinárnou a ted‘ bohužel barák na spadnutí. Tak nějak by mohla začínat pohádka pro děti, avšak nás dospělé Continue reading

Černovičky

Další částí ze souboru či uskupení Osady pod Stránskou skálou jsou Černovičky.
Název nesou od roku 1949, zřejmě z důvodu sounáležitosti k Černovicím. Tehdy území katastrálně zcela jistě Černovicím patřilo. Dnes přináleží Slatině. Černovičky jsou seskupením několika menších ulic spíše uliček pod společným názvem. I dnes se z pohledu místních Continue reading

Ulice Stránská

Její název je více než zřejmě odvozen od Stránské skály. Původně ulice nesla pojmenování Stránská skála přesto, že již od prvopočátku byla vlastně jen přístupovou cestou na skálu. I v době okupace se nazývala Stránský felsen. Teprve od roku 1946 je Stránskou jak ji známe i dnes. První zmínku o osídlení ulice obyvateli Continue reading