Zápis ze 145. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 10. 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, C.Sc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatina na mapách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – B. Reichsdtädter – úkol trvá
 • Slatina dříve a nyní – úkol je ve velké míře již rozpracován
 • totálně nasazení za Protektorátu – PhDr. Janiš – úkol trvá
 • výsadba dřevin za pomníky – K. Červinka pourguje na MČ
 • oprava Kapličky na Skalkách – Ing. Vysočan navštíví p. předsedu Idese a dohodne realizaci první etapy. Rada MČ již přijala usnesení, my ale nevíme jaké. Předpokládáme, že odrhnutí zeminy bude provedeno na náklad MČ.
 • Výsadba zeleně ve Slatině – v našem zápise č. 144 byly vypsány návrhy, kde by bylo vhodné zeleň vysadit. Ing. Reichstädter napíše na ÚMČ dopis v tomto smyslu a přidá další požadavek, a to rozmístění více laviček – před areálem SK Slatina, na konečné tramvaje č. 10 pod Stránskou skálou, občané volají po lavičkách i na hřbitově.
 • dát do AoS žádost občanům o zapůjčení starých fotografií Slatiny – K. Janiš
 • historie dopravního spojení z Brna do Slatiny – úkol trvá

ad 2) Výstava Slatina na mapách

 • M. Buršíková podepsala jménem SHK smlouvu o umístění výstavy v prostorách pobočky Knihony J. Mahena ve Slatině.
 • Výstava potrvá do 13. 11. 2012, dne 14. 11. 2012 v 9,- bude výstava odklizena.
 • Zapůjčení prostor v knihovně je bezplatné.
 • B. Reichstädter navštíví paní ředitelku Brankovskou s pozváním k návštěvě výstavy vč. dětí

ad 3) Nové úkoly

 • Úkoly jsou uváděny v předcházejících dvou bodech
 • Permanentně se přpravuje obsah 4. knížky o Slatině – každý člen má připraveny své články

ad 4) Různé

 • M. Buršíková odevzdala na ÚMČ finanční vyúčtování nákladů na probíhající výstavu
 • Lampionový průvod bude 24. října, sraz v 18,- hod. na Přemyslově náměstí. Trasa bude jak obvykle, K. Janiš v svém projevu připomene význam 28. října 1918
 • Ve dnech 13.10 a 20.10. bude dopoledne v restauraci U Vedrů kulečníkový turnaj. slatinský klub má vysokou úroveň, hraje zde i p. Béhm (20x Mistr republiky, 4x vice mistr Evropy).
 • Slatinští ochotníci sehrají dne 14. 10. a 14. 11. a 20. 11. 2012 divadelní představení pro dospělé.
 • Dne 6.10.2012 před kostelem ve Slatině proběhla vzpomínková akce na amerického letce W. L. Kigginse, který zahynul za druhé světové války poblíž Slatiny. Účastníci vzpomněli i na Ivo Koukolu, který před dvěma roky nenadále odešel a který byl nejaktivnější účastník akce pro postavení pomníku W. L. Kigginsovi.
 • M. Buršíková se stává externím členem SHK, nebude se zúčastňovat zasedání členů klubu, pouze bude dostávat zápisy a s SHK bude i nadále spolupracovat.

Příští zasedání bude ve středu 14.11.2012 na ÚMČ Budínská v 9,- hod.

Zapsala Miroslava Buršíková
Brno 11.10.2012

Napsat komentář