Category Archives: Zápisy

Zápis ze 147. schůzky Slatinského historického klubu, konané ve středu 12. prosince 2012 v malé zasedací místnosti slatinské radnice

Přítomni: Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., PhDr. Karel Janiš, Karel Červinka, Ing. Lubomír. Vysočan.
Omluveni pro nemoc: Luboš Krejčí, Miroslava Buršíková.

Program

 1. Kontrola úkolů.
 2. Zhodnocení činnosti v roce 2012
 3. Příprava Čtvrté knížky o Slatině.

Ad1/ Hlavní akce – Slatina na mapách a Slatina dříve a nyní – nemohly být projednávány s nějakými konkrétními závěry pro nepřítomnost hlavních aktérů.

Ad 2/ Totéž platí pro objektivní zhodnocení činnosti v roce 1912.

Ad 3/ Viz předchozí body 1 a 2.

Příští 148. zasedání členů SHK bude ve středu 9. ledna 2013 v 9 hodin na ÚMČ s tímto programem:

 1. Zhodnocení činnosti SHK v roce 2012
 2. Program činnosti SHK v roce 2013

Prosím, aby si každý připravil k oběma bodům svoje stanovisko.

Zapsal Ing. Bohumil Reichstädter, CSc.
V Brně – Slatině 20. prosince 2012

Zápis ze 146. schůzky členů Slatinského historického klubu, konané dne 14. 11. 2012 na ÚMČ

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr K. Janiš, K. Červinka.
Nepřítomni: L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

1) Kontrola úkolů
2) Výstava Slatina na mapách.
3) Nové úkoly.
4) Různé

Ad 1) Kontrola úkolů

 • Informační tabule: v minimální variantě bude zpracována nejprve pro ČkoS (Reichstädter) a pak se rozhodne o dalším.
 • Slatina dříve a nyní – Zatím je připraveno 15 příspěvků o rozsahu asi 35 stran a
 • rozpracovány další 3 s uvažovaným rozsahem 35 stran, což je zatím pro vydání publikace žalostně málo (Reichstädter).
 • Totálně nasazení za Protektorátu – úkol trvá (Janiš)
 • Dlouho požadované vysazení dřevin za pomníky u hřbitova bylo provedeno.
 • Oprava Kapličky na Skalkách – odloženo na příští schůzi (Vysočan)
 • Výsadba zeleně a umístění laviček údajně naráží na nedostatek finančních prostředků ZMČ.

Ad 2) Výstava Slatina na mapách

Výstava Slatina na mapách skončila a byla 12. 11. zlikvidována. Její zhodnocení bude podrobně projednáno na příští schůzi SHK za přítomnosti přizvané Miroslavy Buršíkové (pro dnešní malou účast členů na schůzi výboru).

Ad 3) Nové úkoly

 • Karel Janiš zpracoval pro ČKOS stati Věra Sosnarová ve Slatině (4 str.). a Pojmenování ulic ve Slatině (2 str.).
 • Pro zcela fatální neúčast občanů a škol na výstavce „Slatina na mapách“ je nutno znovu posoudit uvažovanou realizaci výstavky „Slatina dříve a nyní“.
 • V souvislosti s tím také projednat znovu záměr a způsob zařazení obou těchto stati do Čtvrté knížky o Slatině

Příští 147. zasedání členů SHK bude ve středu 19. prosince 2012 v 9 hodin na ÚMČ.

Zapsal Bohumil Reichstädter
V Brně – Slatině 14. listopadu 2012

Zápis ze 145. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 10. 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, C.Sc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatina na mapách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – B. Reichsdtädter – úkol trvá
 • Slatina dříve a nyní – úkol je ve velké míře již rozpracován
 • totálně nasazení za Protektorátu – PhDr. Janiš – úkol trvá
 • výsadba dřevin za pomníky – K. Červinka pourguje na MČ
 • oprava Kapličky na Skalkách – Ing. Vysočan navštíví p. předsedu Idese a dohodne realizaci první etapy. Rada MČ již přijala usnesení, my ale nevíme jaké. Předpokládáme, že odrhnutí zeminy bude provedeno na náklad MČ.
 • Výsadba zeleně ve Slatině – v našem zápise č. 144 byly vypsány návrhy, kde by bylo vhodné zeleň vysadit. Ing. Reichstädter napíše na ÚMČ dopis v tomto smyslu a přidá další požadavek, a to rozmístění více laviček – před areálem SK Slatina, na konečné tramvaje č. 10 pod Stránskou skálou, občané volají po lavičkách i na hřbitově.
 • dát do AoS žádost občanům o zapůjčení starých fotografií Slatiny – K. Janiš
 • historie dopravního spojení z Brna do Slatiny – úkol trvá

ad 2) Výstava Slatina na mapách

 • M. Buršíková podepsala jménem SHK smlouvu o umístění výstavy v prostorách pobočky Knihony J. Mahena ve Slatině.
 • Výstava potrvá do 13. 11. 2012, dne 14. 11. 2012 v 9,- bude výstava odklizena.
 • Zapůjčení prostor v knihovně je bezplatné.
 • B. Reichstädter navštíví paní ředitelku Brankovskou s pozváním k návštěvě výstavy vč. dětí

ad 3) Nové úkoly

 • Úkoly jsou uváděny v předcházejících dvou bodech
 • Permanentně se přpravuje obsah 4. knížky o Slatině – každý člen má připraveny své články

ad 4) Různé

 • M. Buršíková odevzdala na ÚMČ finanční vyúčtování nákladů na probíhající výstavu
 • Lampionový průvod bude 24. října, sraz v 18,- hod. na Přemyslově náměstí. Trasa bude jak obvykle, K. Janiš v svém projevu připomene význam 28. října 1918
 • Ve dnech 13.10 a 20.10. bude dopoledne v restauraci U Vedrů kulečníkový turnaj. slatinský klub má vysokou úroveň, hraje zde i p. Béhm (20x Mistr republiky, 4x vice mistr Evropy).
 • Slatinští ochotníci sehrají dne 14. 10. a 14. 11. a 20. 11. 2012 divadelní představení pro dospělé.
 • Dne 6.10.2012 před kostelem ve Slatině proběhla vzpomínková akce na amerického letce W. L. Kigginse, který zahynul za druhé světové války poblíž Slatiny. Účastníci vzpomněli i na Ivo Koukolu, který před dvěma roky nenadále odešel a který byl nejaktivnější účastník akce pro postavení pomníku W. L. Kigginsovi.
 • M. Buršíková se stává externím členem SHK, nebude se zúčastňovat zasedání členů klubu, pouze bude dostávat zápisy a s SHK bude i nadále spolupracovat.

Příští zasedání bude ve středu 14.11.2012 na ÚMČ Budínská v 9,- hod.

Zapsala Miroslava Buršíková
Brno 11.10.2012

Zápis ze 144. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. září 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava „Slatina na mapách“
 3. Čtvrtá knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

Continue reading

Zápis ze 143. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. srpna 2012

Zápis ze 143. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. srpna 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatina na mapách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

Continue reading