Zápis ze 142. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. července 2012

Zápis ze 142. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. července 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Kaplička na Skalkách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • paní Šmídová – úkol trvá
 • informační tabule – bylo dohodnuto, že B. Reichstädter do orientační mapy vyznačí slatinské pamětihodnosti a mapa v této úpravě bude předána vedení MČ Brno-Slatina s tím, že budeme respektovat rozhodnutí, jak dál bude s návrhem pokračováno a rozhodnuto. Náš návrh vychází ze skutečnosti, že většina městských částí Brna tinformační tabule má instalovány a že by bylo vhodné poskytnout pro návštěvníky i obyvatele Slatiny podobný informační zdroj.
 • Slatina dříve a nyní – máme cca 60 starých pohledů na Slatinu, L. Krejčí se snaží vyfotografovat současný stav těchto zákoutí a lokalit. Je to velký problém, protože mnohá místa jsou nyní zastavěna nebo zarostlá zelení tolik, že srovnání by nemělo žádnou vypovídací hodnotu a vyhodnocení by problematické a dokonce i nevěrohodné.
 • malby v cihelně – úkol trvá.
 • totálně nasazení – K. Janiš zpracovává článek do AoS.
 • příprava obsahu 4. knížky – úkol trvá
 • M. Buršíková dojednala na finančním a majetkovém odboru, že můžeme koupit vhodné dřeviny na dosadbu zeleného pásu za pomníky obětem světových válek. Zajistí společně s K. Červinkou začátkem září, kdy bude vhodnější doba pro výsadbu dřevin.

ad 2) Kaplička na Skalkách

P. MUDr. Mrázek má zájem spolupracovat při opravě kapličky – Ing. Vysočan připravil předběžný návrh na postup prací, nyní bude upřesněn a společně s p. MUDr. Mrázkem jej předáme na MČ, aby akce mohla být postupně po etapách zahrnována do finančních plánů. Pro tento rok předpokládáme pouze odhrnutí zeminy od stavby, aby se zabránilo navlhávání, příp. zpevnění odhrnuté zeminy.

ad 3) Nové úkoly

Kromě základního nosného úkolu klubu bylo dohodnuto:

 • Výstava Slatina na historických mapách – termín otevření výstavy předpokládáme v týdnu od 10. do 14. září – bude dohodnuto s paní knihovnicí – L.Krejčí, M. Buršíková
 • L. Krejčí má již zhotoveny kopie historických map, s Ing. Vysočanem již udělali rozvrh rozmístění na 20 panelů
 • nápisy budou stručné, max. jednostránkový přehled map (velkými písmeny) bude jako úvod pro orientaci na výstavě
 • do AoS napíše pozvánku K. Janiš
 • na zahájení budou pozváni představitelé MČ, také paní ředitelky ZŠ s tím, aby zorganizovaly hromadné návštěvy dětí na výstavě
 • pozvánka bude zaslána i na Fantázii, Klubu důchodců

ad 4) Různé

Tajemnici MČ paní Stokláskové jsme půjčili materiály o kapličce na Skalkách pro vypracování úkolu do školy, kterou navštěvuje. Práce byla ve škole velmi dobře hodnocena a máme příslib od paní Stokláskové, že studii nám dá do našeho Historického archívu.

Brno 12.7.2012
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář