Zápis ze 120. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 9. 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek

Omluven: Ing. L. Vysočan

Program

 1. Pomník RA
 2. Třetí knížka o Slatině
 3. Různé

ad 1) Pomník RA

 • od kameníků máme dvě nabídky na zhotovení pomníku, obě se více méně výrazně neliší cenou, ale protože máme dobré zkušenosti s panem Jaroslavem Zavřelem, vybrali jsme jej jako zhotovitele pomníku. Žulová deska bude stát 10 000 Kč, za jedno písmenko bylo dohodnuto 40 Kč (běžně pan Zavřel účtuje 50 Kč), písmen je 470, tedy za nápis zaplatíme 18 700 Kč. Pan Zavřel provede usazení a ukotvení pomníku sám.
 • ÚMČ nám na pomník poskytne 20 000 Kč, zbývající částku musíme uhradit ze sponzorských darů.

organizace slavnostního odhalení dne 24. září v 16,- hodin:

 • účast policie – ÚMČ
 • ozvučení – ÚMČ
 • pozvánky poslat: ruský konzulát v Brně, MMB, redakce Deníku
 • MZM – PhDr. Břečka, V. Schildberger ml.. i st.
 • kytice – ÚMČ
 • Slavnostní akt zahájí p. starosta Ing. Navrátil
  • hlavní projev přednese p. PhDr. Janiš
  • odhalení provede p. starosta s p. Janišem
  • pak p. starosta požádá p. faráře o požehnání pomníku
  • ukončení a poděkování za účast provede p. starosta
 • pozvánka na akci vyšla v zářijovém čísle Aktualit o Slatině, další pozvánka je v naší propagační skříňce, jednu dáme do Klenotů na Tuřance, po jedné do obou škol, jednu do Květinářství v obch. středisku Slatinka.

ad 2) Třetí knížka o Slatině

 • • Měli jsme na výběr způsob tisku knihy a to buď použití multifunkční tiskárny nebo ofsetový tisk.. (Laické objasnění rozdílů v použití těchto dvou technik:)Původně jsme počítali s použitím multifunkční tiskárny, protože jsme uvažovali s vydáním jen několika desítek výtisků. Multifunkční tiskárna se používá k tisknutí asi 150 až 200 výtisků, tisk ale není tak kvalitní jako u ofsetu, příprava podkladů by byla jednodušší v tom smyslu, že bychom text vč. zakomponovaných obrázků předali tiskárně na CD nebo flash disku ve Wordu a tiskárna by jen vytiskla předaný nosič bez jakýchkoliv úprav. Použití ofsetové techniky vyžaduje dodání prostého textu bez obrázků, obrázky se musí dát samostatně s vyznačením, ke kterému článku patří a v tiskárně pak sami text upraví do technické formy, aby vyhovovala pro ofsetový tisk a pak vloží do textu obrázky dle dispozic. Vyžadují však, aby jim byl dodán text knihy vč. vložených obrázků (tak jak má kniha vypadat ve finále) a podle tohoto vzoru si oni zpracují materiál pro ofsetový tisk.
 • Když se vydá 200 výtisků, tak cena za jeden kus by se pohybovala cca 200 Kč.
 • Ing. Reichstädter spolu s L. Krejčím navštíví znovu tiskárnu, pana Pospíšila, aby upřesnili dispozice pro zpracování podkladů.

ad 3) Různé

 • Celá léta jsme se scházeli vždy 2. čtvrtek v měsíci v 9,- hodin dopoledne. Abychom vyhověli možnostem I. Koukoly, jediného ekonomicky činného člena, přeložili jsme schůzky na odpoledne. Protože ale mnohým odpolední termín nevyhovuje a důvod přeložky na odpoledne pominul, rozhodli jsme se, že se opět budeme scházet dopoledne 2. čtvrtek v měsíci.
 • K. Janiš upozorňuje, že v listopadu má životní jubileum D. Martinelli, abychom v naší propagační skříňce instalovali o něm materiál.
 • Přihlásil se nám Radek Kotrla, žák zdejší základní školy, že by chtěl chodit do našeho klubu. Bude problém, zda jej škola jednou za měsíc na dvě hodiny uvolní. Dalším problémem je skutečnost, že si Radek asi představuje naše schůzky jako diskuze o historii Slatiny, zatímco naše schůzky mají charakter výhradně organizační a bádání a vyhledávání nových historických skutečností je osobní věcí jednotlivých členů, které pak publikují buď v Aktualitách o Slatině, ve vydávaných knížkách o Slatině či jinde a na našich schůzkách se ale nepřednášejí. V každém případě nás těší, že i tak mladí se o historii Slatiny aktivně zajímají.
 • Paní Tomanová, vedoucí pobočky Mahenovy knihovny ve Slatině, nás zve na besedu s paní Sosnarovou, kterou pozval pan starosta. Paní Sosnarová byla mnoho let vězněna v sovětském gulagu. Beseda se koná 14. září v 17,- hodin ve slatinské pobočce Mahenovy knihovny v II. poschodí areálu Slatinka na Jihomoravském náměstí.

Příští schůzka bude 14. 10. 2010 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí.

Brno 9. 9. 2010
Zapsala M. Buršíková

Nedílnou součástí tohoto zápisu je záznam ze schůzky B. Reichstädtera, K. Janiše a M. Buršíkové u starosty pana Ing. Navrátila dne 10. 90 2010.

Napsat komentář