Zápis ze 114. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. dubna 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí

Omluven: Ing. L. Vysočan, J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pomník sov. vojákům
 3. Kaplička na Skalkách
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Přestavba Dvora – K. Janiš předal do archívu dokumentaci k přestavbě Dvora
 • B. Reichstädter spolu s L. Krejčím vybírají fotografie do 3. knížky o Slatině
 • Autoři jednotlivých článků provedou poslední úpravy a aktualizace svých článků do 3. knížky

ad 2) Pomník sov. vojákům

 • MČ uvolní v rámci veřejné podpory 20 000 Kč na pomník
 • proběhla schůzka u p. starosty Ing. Navrátila za účasti p. Schildbergera. Bylo dohodnuto, že vzhledem ke krátkosti termínu do osvobození Slatiny v roce 1945 asi nejvhodnější termín odhalení bude začátek září – datum ukončení 2. světové války
 • text na pomní bude upřesněn – zda to bude výhradně jen sovětským vojákům nebo obětem 2. světové války a národní nesnášenlivosti a jmenovitě sov. vojákům.

ad 3) Kaplička na skalkách

 • nutno sledovat vývoj vlastnických práv k pozemku, na které strojí kaplička

ad 4) Nové úkoly

 • zůstává trvalý nosný úkol a úkoly dle předcházejících bodů
 • po konečném uzavření rozsahu 3. knížky o Slatině společně rozhodnout o foto příloze

ad 5) Různé

 • K. Janiš informoval, že čára, kterou ve 2. světové válce bylo vymezeno operování amerických spolu s anglickými leteckými silami a sovětským letectvem byla na ose Štětín – Berlín – Drážďany – Brno – Vídeň – Zábřeh. Tím potvrdil, že jeho dřívější informace o bombardování Brna byla správná.
 • Ke zprávě o uvažovaném přestěhování Úřadu MČ Brno – Slatina na samý okraj Slatiny, do bývalých kasáren, vyšel z diskuze názor, že Radnice je všude vždy ve středu obce, pokud možno na reprezantačním místě obce a ne někde na okraji. Jako velmi vhodné místo by bylo na adrese Přemyslovo náměstí místo Technických služeb, které mohou být mimo střed obce. Samozřejmě by si to vyžádalo náklady na rekonstrukci, ale rekonstrukce v kasárnách by také nebyla zadarmo. Navíc by se mohly získat peníze z případného prodeje budovy na Budínské. Možná by nebylo od věci o Přemyslově náměstí uvažovat

Brno 8.4.2010
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář