Zápis ze 115. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. 5. 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

  1. Kontrola úkolů
  2. Kaplička na Skalkách
  3. Pomník rudoarmějcům
  4. Nové úkoly
  5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

3. knížka o Slatině – jednotliví autoři článků provádí poslední úpravy svých článků a případné změny oznámí B. Reichstädterovi
foto dokumentace k 3. knížce o Slatině – autoři článků, pokud ještě nedodali fotografie a mají fotodokumentaci ke svým článkům, předají je L. Krejčímu
Konečnou kompletaci článků a foto provedou B. Reichstädter a L. Krejčí
ad 2) Kaplička na Skalkách
Článek, který napsal Ing. Vysočan o kapličce, předá redaktorovi p. Tomanovi ke zveřejnění v AoS
Pozemek, na kterém stojí Kaplička, vydražil za 85 000 Kč soukromník – p. Dr. Mrázek – a chce zde mít zahrádku. Dle výpisu z KÚ má zahrada výměru 561 m2, ve skutečnosti je pozemek menší o více než 3m po celé šířce zahrady, které si přidal ke své zahradě pan Ehrenberger, vybudoval zde opěrnou kamennou zeď a postavil si plot dál o více než 3m až v zahradě, kterou nyní vlastní nový majitel.
Nový majitel nás navštíví na naší mimořádné schůzce
Celá situace ve věci ochrany Kapličky byla podrobně prodiskutována. Dle telefonického prohlášení má nový majitel zájem o zachování a udržování Kapličky stejně jako členové SHK

ad 3) Pomník rudoarmějcům

Ing. Vysočan zpacoval technický projekt na vybudování pomníku, v současné době probíhá schvalovací proces na příslušných správních úřadech.
MČ Brno – Slatina na zhotovení pomníku uvolnila 20 000 Kč, zbývající potřebná část bude muset být uhrazena ze sponzorských darů
bude nutné upřesnit text – p. Schildberger ml. přislíbil ověřit správné znění hodností obětí

ad 4) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkola a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
M. Buršíková dohodne schůzku v p. Dr. Mrázkem
Pokračovat v přípravě 3. knížky o Slatině – v současné době je strukturována do 9. kapitol

ad 5) Různé

MČ Brno – Slatina uvolnila na pomník zahynulým příslušníkům RA 20 000 Kč
byla zamítnuta naše žádost o příspěvek na 3. knížku o Slatině a na opravu Kapličky na Skalkách

Člen našeho klubu Jan Štěpánek oslavil 9. května v mimořádné duševní i fyzické svěžesti 88 let. Do dalších let mu všichni přejeme pohodu a dobré zdraví.

Příští řádná schůzka bude ve čtvrtek 10. 6. 2010 ve 14,- hodin.
Mimořádná schůzka s panem Dr. Mrázkem bude oznámena telefonicky.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13. 5. 2010

Napsat komentář