Zápis ze 113. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. března 2010

Přítomni: Ing.B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek (částečně), Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Třetí knížka o Slatině
 3. Pomník sovětským vojákům
 4. Kaplička na Skalkách
 5. Nové úkoly
 6. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • zkontaktovat pana Jambora – úkol trvá
 • životopis p. Majora – je zpracován z dokladů, které jsou v současné době dostupné
 • přestavba Dvora – úkol trvá

ad 2) Třetí knížka o Slatině

 • texty jsou více méně hotové, v některých případech se upřesňují
 • p. Krejčí má většinu foto dokumentace k článkům ve svém počítači
 • B. Reichstädter a L. Krejčí se sejdou a dohodnou výběr fotosnímků k článkům

ad 3) Pomník sovětským vojákům

 • MČ na jeho výstavbu poskytne 20 000,- Kč
 • zbývající část finančních prostředků bude uhrazena sponzorskými dary
 • vzhledem k tomu, že zadavatelem pomníku je MČ, M. Buršíková dohodne u p. starosty pracovní schůzku , na kterou budou ostatní účastníci pozváni

ad 4) Kaplička na Skalkách

 • zaměření a dokumentace je zpracována vč. fotodokumentace
 • L. Vysočan připraví do AoS článek o Kapličce
 • M. Buršíková bude sledovat průběh konkurzního řízení

ad 5) Nové úkoly

 • Zůstává stálý nosný úkol našeho klubu a úkoly dle předcházejících bodů.

ad 6) Různé

 • Ivo Koukola se již nemíní podílet na práci našeho klubu – bereme na vědomí.Chceme i nadále zůstat klubem přísně apolitickým, založeným na toleranci a rovnosti členů, bez osočování, ponižování nebo povýšenosti kteréhokoliv člena klubu.
 • Na Úřad MČ Brno – Slatina byly podány tři žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno – Slatina na rok 2010 a to:
  • na opravu Kapličky na Skalkách – 30 000 Kč
  • na pomník sovětským vojákům – 40 000 Kč
  • na vydání Třetí knížky o Slatině – 80 000 Kč.
 • Na Úřad MČ bylo podáno vyúčtování dotací v roce 2009:
  • dotace na uspořádání legionářské výstavy – obdrželi jsme 5 000 Kč a nedočerpali o 28 Kč
  • na pamětní desku legionáři Ondřejí Veselému–vyčerpali jsme celou dotaci 15 000 Kč.
 • Pan PhDr. Karel Janiš oslavil 6. března své 79. narozeniny. Blahopřejeme a těšíme se na další výbornou spolupráci.

Příští schůzka bude ve čtvrtek 8. dubna 2010 ve 14,- hod. na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala: M. Buršíková
Brno 12. 3. 2010.

Napsat komentář