Zápis ze 111. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. 1. 2010

Přítomni:Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing.L.Vysočan, M. Buršíková

Omluven. I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení celoroční činnosti klubu
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • p. Major – úkol trvá
 • p. Jambor – úkol trvá
 • technická dokumentace kapličky na Skalkách – úkol trvá
 • žádost o vyčíslení nákladů na vydání 3. knížky o Slatině: Polygrafická škola přislíbila vypracovat rozpočet na základě těchto předpokladů: 300 stran textu, 250 obrázků, částečně černo-bílých, vše na bezdřevém papíru, v samostatné příloze barevné obrázky, papír opět bezdřevý „on bussines“, obal laminovaný, náklad 500 kusů. Nabídku firmy Brko také ještě nemáme. Základním problémem je získání sponzora.
 • formuláře na žádost o dotaci na rok 2010 jsou vyzvednuty – bude nutno rozhodnout, které akce upřednostníme
 • fotodokumentace Slatiny – úkol trvá
 • M. Buršíková se jako pozorovatel zúčastnila dražby pozemku pod kapličkou na Skalkách dne 15. 12. 2009. Žádný zájemce se nedostavil, tak se dražba nekonala
 • Bylo uzavřeno účetnictví klubu za rok 2009 a schváleno

ad 2) Zhodnocení celoroční činnosti klubu

 • Ing. Reichstädter vypracoval hodnocení naší činnosti v roce 2009.
 • V tomto zápise jsou uvedeny pouze nesplněné záměry:
 • vyčištění pamětní desky Jana Matlacha
 • pořízení informační tabule
 • pořízení pamětní deska rudoarmějcům
 • dokončit kapitolu o bojovnících za svobodu během II. světové války
 • dokumentace přestavby Dvora na Přemyslově náměstí
 • pamětní deska obětem Slavkovské bitvy na Matlachově ulici
 • zvážení uspořádat výstavu o II. světové válce
 • vydání 3. knížky o Slatině

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu, tj. zejména sběr informací o historii Slatiny, bylo dohonuto:
 • K. Janiš projedná s Ing. Klajsnerem možnost uvolnění jedné skříňky na plotě sportovního areálu na ulici Tuřanka
 • během II. čtvrtletí 2010 Ing. Reichstädter roztřídí u J. Štěpánka sokolské archiválie
 • B. Reichstädter vytiskne přehled bojovníků z II. světové války pro přehled všem členům SHK
 • M. Buršíková projedná v Moravském zemském muzeu správnost seznamu padlých rudoarmějců ve Slatině, zároveň projedná návrh pana Schidlbergera zajistit i seznam Němců, zahynulých ve Slatině. K. Janiš uvádí, že archív Rudé armády je v Poltavě.

ad 4) Různé

členům rady MČ Brno – Slatina byl zaslán dopis ohledně kapličky na Skalkách, čekáme odezvu

Příští schůzka bude 11. února 2010 a to ve změněném čase: ve 14,- hodin.

Zapsala M. Buršíková
Brno 14.1.2010

Napsat komentář