Zápis ze 110. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 10. 12. 2009

Přítomni.: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, I. Koukola (částečně), L. Krejčí, J.Štěpánek (částečně), Ing. L. Vysočan, M. Buršíková

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení odhalení pamětní desky – O. Veselý
 3. Třetí knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • životopis p. Majora – úkol trvá
 • p. Jambor – legionářská obec – úkol trvá
 • zhotovení technické dokumentace kapličky na Skalkách vč. odhadu výše nákladů na její opravu – úkol trvá

ad 2) Odhalení pamětní desky Ondřeji Veselému

 • Slavnostní odhalení pamětní desky legionáři a za II. světové války opravenému Ondřeji Veselému proběhlo v den 65. výročí jeho popravy v koncentračním táboře ve Flossenbürgeru dne 18. listopadu.
 • Původně byla podána žádost o finanční prostředky i prostřednictvím Čsl. obce legionářské. Protože jsme neměli žádnou informaci, zda byla naše žádost kladně vyřízena a že odbor kultury na MMB zahrnuje zhotovení desky do svého finančního plánu na rok 2010, požádali jsme ÚMČ o profinancování pořízení této desky. Bylo nám vyhověno tak,. abychom mohli dodržet smutné 65. výročí smrti Ondřeje Veselého.
 • Deska je zhotovena z indické žuly typu Multicolor a na přání vnučky O. Veselého je deska opatřena podobenkou jejího dědečka. Celkový náklad na pořízení desky je 15 000 Kč. Na zhotovení desky proběhlo výběrové řízení ze dvou nabídek. Instalace kotvících šroubů pro desku je sponzorským darem pana Petra Šmidrkala.
 • Deska je umístěna na domě, jehož byl O. Veselý vlastníkem a kde až do svého zatčení bydlel. Nyní dům vlastní jeho vnučka Jarmila Nosová.
 • Odhalení se kromě hostů zúčastnilo nebývalé množství slatinských občanů a celá akce měla velmi důstojný průběh. Navíc nám přálo i počasí – svítilo sluníčko.

ad 3) Třetí knížka o Slatině

 • Byly vydány již dvě knížky o Slatině, které obsahují známější a někdy do té doby úplně neznámé historické skutečnosti ze slatinské historie.
 • Nyní máme již připravenu serii článků s novými poznatky z naší historie s fotografickou dokumentací. Je to přibližně 225 stran textu a 246 fotografií. M. Buršíková se poptá na Střední integrované škole polygrafické, kolik by stálo vydání brožované knihy tohoto rozsahu v počtu 300 – 350 kusů. Podobnou nabídku nám zpracuje i firma Brko pan Koukola.
 • Nemáme však dosud žádného sponozora, pokusíme se oslovit ÚMČ Brno – Slatina.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu našeho klubu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • M. Buršíková vyzvedne formuláře na ÚMČ – žádost o poskytnutí finančních prostředků v roce 2010 na plánované akce klubu
 • dopis na MMB odbor kultury o ohalení pamětní desky O. Veselému – B. Reichstädter
 • návrhy na pořízení fotodokumentace současného stavu Slatiny – všichni členové

ad 5) Různé

 • V Mahenově knihovně byla skončena legionářská výstava – byla tam cca 2,5 měsíce a možno říci, že se těšila opravdovému zájmu slatinských občanů. Byla uspořádána i beseda se žáky Základní školy na Přemylsově náměstí – děti byly při diskusi velmi aktivní. Dokonce projevily zájem o uspořádání výstavy o II. světové válce.
 • 3. ledna tomu bude 75 let, co byla ve Slatině otevřena první lékařská ambulance. První a dlouholetou lékařkou ve Slatině byla paní MUDr. Marie Máčelová. Její dcera MUDr. Bronislava Bystřická připravila článek do Aktualit o Slatině a PhDr. Janiš výročí uvede i v jeho výčtu významných výročí v lednu.
 • Paní Eva Hrdličková má zájem kontaktovat Ing. Vysočana a poskytnout mu své vzpomínky na bombardování Podstránské ulice v roce 1944.
 • Dne 14. 12. bude dražba pozemku na Skalkách, na kterém stojí kaplička. Vyvolávací cena je 110 tis. Kč – výměra 561 m3. Protože nemáme prostředky na získání pozemku, zúčastníme se dražby alespoň jako pozorovatelé. Zástupce dražební firmy přislíbil, že na začátku dražby přečtě dopis Ministerstva kultury, kde se uvádí, že bylo zahájeno řízení o prohlášení kapličky jako kulturní památku a že je nutno při nakládání s kapličkou zacházet, jakoby už bylo řízení ukončeno. Oceňujeme to jako velmi vstřícný, dá se říci navídaný, postoj. O prohlášení kapličky za kulturní památku totiž usilujeme již od roku 2005.

Příští schůzka bude 14. ledna 2010 v 9,00 hod. na Přemyslově náměstí 3.

Brno 10. 12. 2009
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář