Zápis ze 109. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. 11. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan, M. Buršíková

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pamětní deska
 3. Kaplička na Skalkách
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • životopis p. Majora – úkol trvá
 • beseda s žáky na legionářské výstavě se těšila opravdovému zájmu dětí, určitě je možno ji hodnotit jako přínosnou, která rozšířila jejich znalosti
 • p. Jambor z Legionářské obce – úkol trvá
 • pozvánky na odhalování pamětní desky byly rozneseny, příp. zaslány poštou
 • zhotovení technické dokumentace kapličky na Skalkách – úkol trvá

ad 2) Pamětní deska

 • Odhalení pamětní desky bylo s konečnou platností stanoveno na úterý 18. 11. v 15,- hod.
 • Deska je již zhotovena, její montáž na dům na Řípské bude 17. 11. v 9,30 hodin. Členové klubu jsou vítáni.
 • Úvodní slovo při odhalování – K. Janiš
 • Hlavní projev – B. Reichstädter
 • Ozvučení zajistí I. Koukola u p. E. Šika

ad 3) Kaplička na Skalkách

 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám odpověděl. Pourgování stanoviska na Národním památkovém úřadu v Brně – L. Krejčí a M. Buršíková, příp. na MČ a na MK ČR.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle jednotlivých bodů tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • hrubý odhad, kolik by stála oprava kapličky na Skalkách – L. Vysočan

ad 5) Různé

 • legionářská výstava v Mahenově knihovně je prodloužena i na měsíc listopad, paní Tomanová (vedoucí knihovny) nás telefonicky vyzve, až bude potřebovat prostor uvolnit. Panely, které půjčil p. Vysočan, budou uloženy na Přemyslově náměstí u M. Buršíkové, stejně jako kartonové výstavní panely. Kartony bude potřeba položit na tvrdší podložku a pořádně zabalit, aby se nepokrčily.
 • Děti na besedě v Mahenově knihovně vznesly jako námět uspořádat výstavu o 2. světové válce

Brno 12. 11. 2009

Napsat komentář