Zápis ze 106. schůzkyčlenů Slatinského historického klubu dne 10. září 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan, J. Štěpánek,
na bod 3) Pamětní deska O. Veselému I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatinští legionáři
 3. Pamětní deska O. Veselému
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Dokumentace Dvora – úkol trvá
 • Foto Areálu SK Slatina – úkol trvá
 • Kasárna – L. Krejčí, Ing. Vysočan – vracíme se k této problematice
 • Kaplička na Skalkách – příští týden bude dohodnut termín možného vstupu do zahrady pí Šťastné, kterou užívá p. Ehrenberger. Ing. Vysočan byl v záležitosti u p. starosty.

ad 2) Výstava Slatinští legionáři v I. světové válce

 • dne 4. září byla výstava otevřena pro veřejnost
 • do Aktualit je připraven článek o prodloužení výstavy i v měsíci říjnu. Znění článku tvoří přílohu tohoto zápisu.

ad 3) Pamětní deska O. Veselému

 • I. Koukola se přihlásil jako garant bezproblémového zajištění pořízení pamětní desky
 • v zájmu dodržení zásad hospodaření s veřejnými finančními prostředky a předejití problémům je nutno:
 • zajistit pro rozhodování klubu dvě nabídky na zhotovení pamětní desky, i když po zkušenostech s panem Zavřelem (pamětní deska A. Tillhonovi) předpokládáme, že jeho nabídka nám bude nejvíce vyhovovat
 • faktury za dodání vč. připevnění desky musí obsahovat rozpis jednotlivých nákladů (zejména materiál, zhotovení podobenky, práce, doprava apod.) a dodací list
 • pokud bude chemické kotvy pro desku dodávat firma Smipe, musí faktura s dodacím listem obsahovat obdobné údaje jako v předchozím bodě
 • máme na pořízení desky celkový limit 15 000 Kč, což je nekřekročitelné
 • příští schůzka k tomuto bodu bude v úterý 15. září t.r. v 17,- hod. na Přemyslově náměstí

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • uspořádáme besedu pro žáky Základní školy na Přemyslově náměstí na legionářské výstavě. K. Janiš a B. Reichstädter
 • až bude stanoven termín odhalení pamětní desky O. Veselému, K. Janiš zajistí bezpečnostní službu – policie, příp. hasiči
 • oslavy 28. října 2009 – K. Janiš dohodne na MČ vč. informace do AoS

ad 5) Různé

 • Obdrželi jsme vyčíslení, kolik stálo vydání Knížek o Slatině:
 • první díl o nákladu 1 000 výtisků stál 112 300 Kč – rok 2002
 • druhý díl o nákladu 350 ks stál 71 750 Kč plus dotace z MMB 50 000 Kč – rok 2006
 • druhý díl na CD v nákladu 100 ks stál 4 480 Kč – rok 2007

Brno 10. 9. 2009

Napsat komentář