Zápis ze 105. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 8. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan, J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Legionářská výstava
 3. Pamětní deska
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Dokumentace Dvora – úkol trvá
 • Foto areálu SK Slatina – úkol trvá
 • Vojenský ústřední archív Praha na náš dotaz ohledně slatiských kasáren sdělil hlavně informace o starém letišti a o kasárnách v dopise jen uvedli: „V blízkosti letiště byla v letech 1933 až 1938 vybudována Kasárna Dr. Edvarda Beneše.“ Po skončení legionářské výstavy se k otázce kasáren ještě vrátíme.
 • Kaplička na Skalkách – máme reálný příslib, že v polovině září nám bude umožněn přístup ke kapličce, Ing. Vysočan a L. Krejčí provedou technické zaměření, aby mohla být zpracována dokumentace o stavbě a pořídí fotografie současného stavu stavby.
 • Dokumentace o květeně na Stránské skále bude dle paní Jochmanové stále umístěna v sále Staré radnice a to co nejdéle
 • Forma vedení účastnictví občanských sdružení – Ing. Olga Hanzlová instruovala, jak je vést v našem případě

ad 2) Legionářská výstava

 • veškeré fotografie L. Krejčí již zhotovil
 • bude 20 panelů, které jsou k dispozici přímo v knihovně, Ing. Vysočan zhotovil další 4 velké panely
 • v příštím týdnu se začnou už na tvrdé papíry, které dodal I. Koukola, zhotovovat nástěnky tak, aby je bylo možno v knihovně jen připevnit na panely bez dalších úprav
 • první pracovní schůzka bude 17. 8. a další budou operativně dohodnuty podle časových možností tak, aby bylo vše včas připraveno k instalaci v knihovně
 • slavnostní zahájení bude v pátek 4. 9. v 9,– hodin
 • I. Koukola zhotovil pozvánky, které budou rozeslány jednak poštou, jednak osobně rozneseny po Slatině

ad 3) Pamětní deska

 • Dle dohody s majiteli domu na Řípské ulici a vnučkou O. Veselého bude použit hnědavý kámen tak, aby ladil s domem. Jejich práním je, aby tam byla fotografie O. Veselého, což konvenuje s pamětní deskou A. Tillhona.
 • Odhalení plánujeme na listopad 2009.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • Ing. Vysočan zjistí, jak je kvalifikována lokalita Skalek v územním plánu
 • L. Krejčí a M. Buršíková navštíví ještě jednou jednou pí Tomanovou v knihovně
 • Článek B. Reichstädtera o kapličce na Skalkách bude zveřejněn v zářijových AoS
 • PhDr. Janiš dá znovu do AoS informaci o legionářské výstavě
 • ad 5) Různé
 • pan starosta na náš klub odkázal pana Růžka z Reklamího studia Brno, abychom připravili podklady pro pexeso se slatinskými motivy. L. Krejčí během září připraví fotografie, které by bylo v pexesu prezentovat.
 • Ing. Vysočan připravil do AoS článek se svou vzpomínkou na srpnový letecký nálet v roce 1944

Příští schůzka bude ve čtvrtek 10. září 2009 na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 8. 2009

Napsat komentář