Zápis ze 107. schůzky členů Slatinského hstorického klubu dne 15. září 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter,CSc., PhDr.K.Janiš, I.Koukola, L.Krejčí, Ing.L Vysočan, M.Buršíková

Omluven: J. Štěpánek

Program

 1. Kaplička na Skalkách
 2. Pamětní deska O. Veselý
 3. Různé

ad 1) Kaplička na Skalkách

 • Pravděpodobně v tuto sobotu bude umožněn přístup ke kapličce – v pátek 18. t.m. bude definitivně potvrzeno.
 • M. Buršíková napíše dopis na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně s žádostí o určení vlastníka. Dle občanského zákoníku jsou movité i nemovité věci, u nichž není znám vlastník, vlastnictvím státu.

ad 2) Pamětní deska O. Veselý

 • I. Koukola připravil papírový náhled na desku ve velikosti 1:1
 • podmínky pro řádné zúčtování dotace na tento účel jsou uvedeny v zápise SHK č. 106
 • termín odhalení desky je stanoven na den 26. 11. 2009 v 15,- hodin
 • I. Koukola připraví pozvánky – členové navrhnou na příští schůzce, komu budou zaslány
 • K. Janiš dá do AoS zprávu a pozvánku k účasti na odhalení desky
 • I. Koukola zajistí dodání desky kameníkem

ad 3) Různé

 • údaje o p.Majorovi – K. Janiš
 • beseda s žáky 6. tříd bude v prostorách knihovny bude v pátek dne 23. října v 8. hodin
 • B. Reichstädter písemně požádá p. Jambora z Legionářské obce o poskytnutí materiálů o našich aktivních účastnících II. světové války, které má k disposici
 • I. Koukola připraví plakátky, které budou upozorňovat na legionářskou výstavu
 • L. Krejčí zhotoví pro náš fotografický archív momentky z našeho klubu
 • dne 27. 10. 2009 bude lampionový průvod jako součást oslav 28. října – sraz bude na Přemyslově náměstí – Sluneční dvůr v 18,- hodin. Trasa povede Přemyslovým náměstím k ulici Tilhonova, pak se stočí na ulici Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovu. Ukončení průvodu bude na prostranství před pomníky obětem světových válek, kde bude mít projev pan starosta Ing. Jiří Navrátil a PhDr. Karel Janiš

Brno 15. 9. 2009

Napsat komentář