Zápis z 90. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 15. 5. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Informační tabule ve Slatině
 3. Pamětní deska A. Tillhonovi
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – úkol trvá. V AoS vyšly dva články o Stránské skále. Záměr se Stránskou skálou nebyl dostatečně zkonzultován, pravděpodně se vyskytnou i připomínky. Ing. Vysočan celou akci sleduje a je v kontaktu s příslušnými orgány – prosazení skutečné ochrany této vzácné přírodní památky je, jak se zdá, obtížné a v nedohlednu
 • Švédské valy – úkol trvá
 • dokumentace I. a II. světové války – L. Krejčí v Praze ve Státním vojenském archívu pořizuje fotodokumentaci archivních materiálů, podařilo se mu získat i foto p. Půlpytla alias Hajský. B. Reichstädter materiály pak zpracovává
 • článek o významných sportovcích J. Štěpánek zpracoval, nyní jsou doplňovány některá chybějící data narození či úmrtí.
 • zdokumentování historie přestavby Dvora – K. Janiš sleduje
 • loutkové divadlo – úkol trvá
 • povýšení p. Čambaly – místopředseda Svazu legionářů z Holásek p. Jambor informoval, že oni žádost na povýšení p. Čambaly již podali. V září o něm vyjde knížka.
 • Ing. Cenek přislíbil, že kdykoliv bychom potřebovali fotografii z jeho foto archívu, ochotně nám vyhoví
 • PhDr. J. Burian, syn p. Buriana, byl písemně kontaktován, neozval se dosud
 • stejně tak se neozvala MUDr. Coufalová, dcera p. Hluchého
 • volal PhDr. Čejka, že nám ochotně poskytne informace o svém otci, z rodinných důvodů žádá o posečkání
 • rovněž tak p. Václav Jiránek z Brna dosud nereagoval na písemnou ždáost

ad 2) Informační tabule vve Slatině

 • s velkou pravděpodobností budeme muset upustit od velkorysého návrhu na cca 8 až 9 informačních tabulí a to z finančních důvodů. Skromným řešením by byla jedna větší informační tabule, umístěná u školy na Přemyslově náměstí a několik malých tabulek v příslušných lokalitách
 • je to škoda, protože téměř v každé malé dědině i v některých městských částech Brna informační tabule jsou a dobře slouží – zkusíme znovu dát na zastupitelstvo městské části požadavek na zařazení do rozpočtu na rok 2009

ad 3) Pamětní deska A. Tillhonovi

Ačkoliv jsme v loňském roce v létě dali na MČ písemnou žádost s patřičným zdůvodněním významu instalace pamětní desky Antonínu Tillhonovi, zastupitelstvo se rozhodlo, že na částku 10 000 Kč na zhotovení pamětní desky v rozpočtu na rok 2008 nemá prostor.

Je to vzhledem k 100. výročí ukončení pedagogické činnosti a zároveň i úmrtí nepochopitelné, protože málokterý občan Slatiny vyvíjel tak dlouhodobou záslužnou osvětovou činnost. Navíc A. Tillhon je nejdéle sloužícím učitelem v celé historii všech škol ve Slatině. Už za doby jeho života si jej občané tak vážili, že byl jmenován Čestným občanem Slatiny. Druhým Čestným občanem Slatiny byl jmenován kardinál Bauer ve Vatikánu (byl prvním kardinálem z Moravy vůbec). A pak už nikdo, jen ti dva.

ad 4) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • Další cesta L. Krejčího do Prahy bude 18. 6. 2008

ad 5) Různé

 • dne 2. června má proběhnout výběrové řízení na nového ředitele Základní školy na Jihomoravském náměstí 2
 • Největším sportovním oddílem je fotbalový oddíl – nikde ale nevyvěšuje informační plakáty, kdy se koná nějaké utkání – další nové hřiště požaduje a nestojí o diváky?
 • Paní Frídecká předala p. Karlu Červinkovi fotografie z pozůstalosti po Rudolfu Frídeckém – některé zajímavé budou založeny v našem fotoarchívu

Dne 9. května oslavil zakládající člen Slatinského historického klubu pan Jan Štěpánek své 86. narozeniny. Pan Štěpánek celý život sportoval a byl náčelníkem Sokola ve Slatině. Možná proto přestál i těžké životní podmínky totálního nasazení v Německu.

Do dalších let mu všichni přejeme , aby jej neopouštěla jeho obdivuhodná duševní i fyzická zdatnost, aby mu zdraví sloužilo tak, aby se mohl i nadále účastnit na činnosti našeho klubu, jehož je velmi platným členem.

Příští zasedání je 12. 6. 2008 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí.

Brno 15. 5. 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář