Zápis z 89. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 10. dubna 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Požadavky na MČ
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – úkol trvá
 • p. Major – úkol trvá
 • dokumentace I. a II. světové války – L. Krejčí v Praze pořizuje fotodokumentaci ve Státním vojenském archívu, B. Reichstädter ji dále zpracovává
 • článek o významných sportovcích ve Slatině – je dokončován
 • zdokumentování historie Dvora -K. Janiš sleduje
 • loutkové divadlo – úkol trvá
 • p. Čambala – I. Koukola spolu s Dr. Břečkou projednají jeho povýšení u příležitosti jeho 90. narozenin – úkol je naléhavý

ad 2) Požadavky na MČ Brno – Slatina

 • dne 20. března se konalo mimořádné zasedání SHK za přítomnosti p. starosty Ing. Navrátila
 • z tohoto zasedání byl pořízen zápis a předán na MČ. Navíc B. Reichstädter napsal dopis, kde vyzvedl nejnaléhavější požadavky a to:
  • oprava památníku Dr. E. Beneše
  • pamětní deska A. Tillhonovi
  • pomníček obětem slavkovské bitvy na Matlachově ulici – bude financovat Napoleonská společnost
  • cesty do Státního vojenského archívu v Praze
 • doufáme, že rada MČ zváží náš požadavek umístění pamětní desky Antonínu Tillhonovi jako společensky oprávněné s tím, že zastupitelstvo přihlédne k významné činnosti tohoto učitele pro obec, kde 41 roků učil a byl prvním nadučitelem v nově otvírané školní budově na Přemyslově náměstí v roce 1903. A. Tillhon se kromě své pedagogické činnosti aktivně jako organizátor účastnil veřejného života ve Slatině a získal si nevídanou vážnost a uznání i v městě Brně. Za své zásluhy jej obec Slatina jmenovala svým čestným občanem. Nikdo z kantorů, působících ve Slatině, nesloužil déle. Druhým nejdéle sloužícím učitelem ve Slatině je Vítězslav Pěgřím.

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě stálého nosného úkolu, vyjadřujícího smysl činnosti SHK a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • M. Buršíková napíše dopis na MK ČR ve věci kapličky na Skalkách
 • B. Reichstädter projedná s Ing. Cenkem možnost poskytnutí fotografií z jeho PC pro nás
 • I. Koukola provede odhad nákladů na pořízení informačních tabulí, abychom mohli požadavek uplatnit do rozpočtu na rok 2009
 • M. Buršíková se pokusí získat foto pana Buriana – sportovce ve Slatině
 • L. Krejčí zkusí získat adresu někoho z Jiránkovy rodiny

ad 4) Různé

 • 28. dubna bude slavnost – 50 let od zahájení provozu na tuřanském letišti
 • 14. dubna bude na tuřanské radnici gratulace paní Amalii Štěpánkové (napsala vzpomínku do knihy o Kigginsovi) k jejím 90. narozeninám. Členové jsou srdečně zváni, I. Koukola zajistí pamětní list a M. Buršíková obstará kytici, L. Krejčí bude fotografovat.

Příští zasedání bude 15. 5. 2008 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí

Brno 10. dubna 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář