Zápis z 91. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. 6. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Vojenský archív v Praze
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Zpracování podkladů o účastnících bojů v II. světové válce: p. Major – zpracuje PhDr. Janiš, p.Čambala – v září o něm vyjde knížka, zpracuje M. Buršíková, p. Pajer – zpracují L. Krejčí, M. Buršíková
 • Stránská skála – úkol trvá, Ing. Vsočan zpracovává materiál. Nově získal od Ing. Kubeše informace a foto o vodojemu
 • Švédské valy- ůkol trvá
 • historie přestavby Dvora – K. Janiš sleduje
 • loutkové divadlo – úkol trvá
 • p. Václav Jiránek z Brna poskytl fotografie z rodinného archívu rodiny Jiránkových a Pulpytlových
 • informační tabule – bude nutné dát písemnou žádost na MČ Brno – Slatina o zařazení do rozpočtu na rok 2009 – B. Reichstädter
 • pamětní deska A. Tillhonovi – z MČ nemáme žádnou kladnou zprávu, paní řed. Brankovská
 • s umístěním desky na budovu školy souhlasí – termín září 2009. Nemáme však dosud z MČ žádné peníze.

ad 2) Vojenský archív v Praze

 • Materiály, které L. Krejčí ofotografuje v tomto archívu pak předává na CD i v listinné podobě B. Reichstädterovi, který je upravuje do článků k publikaci ať už v AoS nebo do Třetí knížky o Slatině. Více méně je I. světová válka vzhledem k účastníkům či obětem ze Slatiny již uzavřena – legionáři, dobrovolci, domobranci i oběti.
 • II. světová válka – jednak máme seznam Svazu protifašistických bojovníků z roku 1949, p. Pajer nám daroval kartotéku členů svazu vč. přistěhovalých do Slatiny. Pokud se týká těch, kteří bojovali na západě, jsou materiály přístupné, materiály o těch, kteří bojovali na východní frontě jsou nepřístupné, dosud utajené.
 • Informace se postupně doplňují a upřesňují.

ad 3) Nové úkoly

 • do příštího zasedání nachystá L. Krejčí a K. Janiš dostupné informace o tzv. vládním vojsku za II. světové války
 • L. Krejčí zkusí zhotovit fotografie slatinských zákoutí, jejichž fotky máme historické a jak lokalita vypadá dnes
 • udělat seznam zaniklých památek ve Slatině – B.Reichstädter
 • staré či památné nebo jinak zajímavé stromy ve Slatině – částečně je tato tematika zpracována M. Buršíkovou ve slatinské kronice v roce 2005, bude doplněno o alej směrem ke Stránské ulici – Ing. Vysočan, příp. další javory, moruše, ořechy ať na veřejných prostranstvích či v soukromých zahradách, např. nejstarší ořech ve Slatině je ořech v zahradě Jana Štěpánka z Matlachovy ulice

ad 4) Různé

 • J. Štěpánek identifikoval osoby na fotografiích, které máme jako dar od paní Dany Frídecké po jejím manželovi Rudolfovi
 • výběrové řízení na ředitele ZŠ na Jihomoravském náměstí proběhlo 2. 6., avšak není ukončeno a výsledek není znám
 • Ing. Vysočan informoval, že po Stránské skále chodí amatérští hledači a pomocí přístrojů prohledávají skálu, je obava, že skála bude tím devastována
 • bylo konstatováno, že Technické služby neudržují trávník kolem památníků padlým ve světových válkách v přiměřeně slušném stavu, možná by bylo vhodné nezahrnovat sečení trávy v této lokalitě do běžného plánu sečení, ale úpravu trávníku provádět vícekráte za rok
 • I. Koukola informoval o postupu přípravy odhalení pomníku obětem slavkovské bitvy na nároží ulic Matlachova a Budínská, které chystá Napoleonská společnost. Stavební povolení či ohlášení zajistí pak Ing. Vysočan. Přemístění reklamy p. Maláče dohodne s ním I. Koukola
 • památník Dr. E. Beneše je opraven a znovu usazen – zaplatí MČ
 • děti 3. třídy ZŠ na Přemyslově náměstí pod vedením paní učitelky Hlavaté malovaly pomníky obětem světových válek

Příští zasedání bude mimořádně až 3. čtvrtekv měsíci, tj. 17. července 2008 opět v 9 hod. V případě pěkného počasí se bude konat na Stránské skále u pana Ing. Vysočana. Sraz v 9,- hod. u Buršíků, odvoz zorganizuje I. Koukola nebo L. Krejčí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 12. 6. 2008

Napsat komentář