Zápis z 81. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. 9. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí sen., F. Sklenář, Ing. L. Vysočan
Omluven: J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. W. L. Kiggins
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • legionáři – souhrn všech legionářů, domobranců, dobrovolníků i obětí obou světových válek sestavuje B. Reichstädter – nevíme nic o Slámovi a Kropáčkovi. Máme pouze několik foto obětí I. světové války, chybí nám foto u mnoha legionářů.
 • Ing. Reichstädter vytiskne veškerý materiál, který shromáždil, abychom se mohli dohodnout s Ing. Miroslavem Kopeckým z Tuřan na dalším postupu ve Vojenském archívu v Praze.
 • L. Krejčí je ochoten potřebné materiály i foto pořídit ve Vojenském archívu v Praze
 • M. Buršíková dohodne společnou schůzku – B. Reichstädter, Ing. Kopecký, L. Krejčí, M. Buršíková. Ing. Kopecký má objednanou návštěvu v badatelně na 3.10. a má objednáno prvních 10 svazků kompletní spisové dokumentace dle seznamu, který vypracoval B. Reichstädter.
 • Kromě kompletní spisové dokumentace je v archívu ještě základní informace o každém legionáři, zvaná poslužný spisek a existuje také fotoarchív.
 • B. Reichstädter předal na MČ Brno – Slatina žádost na profinancování pamětní desky A. Tillhonovi. V roce 2008 tomu bude 100 let od jeho úmrtí. Desku bychom chtěli umístit na venkovní zeď presbytáře kostela ve Slatině, tedy hned vedle místa, kde byl hrob A. Tillhona. Hrob byl zrušen v roce 1932, kdy byl hřbitov rozšiřován a v místě zrušeného hrobu A. Tillhona byl proražen průchod ze starého hřbitova na nový hřbitov. Souhlas s umístěním pamětní desky projedná na líšeňské faře M. Buršíková. Navrhujeme slavnostní odhalení desky na měsíc červen 2008.

ad 2) W. L. Kiggins

 • proběhla schůzka u pana starosty Ing. Navrátila dne 12. 8. 2008 a byly stanoveny další úkoly v souvislosti s odhalením pomníku W. L. Kigginsovi.
 • Ing. Vysočan připravil všechny doklady, potřebné k ohlášení stavby – postavení pomníku – předal na Stavební úřad.
 • I. Koukola informoval o přípravě pamětní publikace
 • Do publikace bude zahrnuta i informace o pomníku americkému letci, který zahynul u Boskovštejna a v Itálii v na základně v San Severu bydlel v jednom stanu s W. L. Kigginsem a zahynul asi 6 týdnu před ním.

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě stálého nosného úkolu a úkolů dle tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • Ing. Vysočan napíše na KÚ, že přislíbená oprava lokalizace Fügnerova sadu v katastrální mapě dosud nebyla provedena a opravu pourguje
 • M. Buršíková vyzvedne na MMB formulář žádosti na dotace

ad 4) Různé

 • K. Janiš informoval o záměru postavit další fotbalové hřiště. Původně mělo být na tzv. Terénkách, občané proti tomu protestují kvůli očekávanému hluku, možná by mohlo být umístěno blíž k ulici Ostravská. Celá akce v jednání. Dále informoval, že odvolání ředitelky Základní školy na Jihomoravském náměstí Mgr. Heleny Skolkové zastupitelstvo odvolalo a paní Skolková ředitelkou zůstává.
 • Je již opraven pomník obětem I. a II. světové války – vypadá to pěkně.
 • Amatérský historik z Holánek pan Zdeněk Pochop připravuje na neděli 30. září v 15,- hodin přednášku v kostele v Tuřanech o zvonech v tuřanské farnosti -všichni jsou srdečně zváni. Protože Slatinka dříve patřila do tuřanské farnosti, obrátil se na M. Buršíkovou s žádostí o zprostředkování vstupu do kapličky ve Slatince – návštěva byla dohodnuta s manželi Večeřovými – p. Pochop na žebříku vylezl ke zvonu, přečetl na něm nápis. Při další návštěvě jsme natočili zvuk zvonu a při přednášce bude o každém zvonu informace vč. nahrávky jeho hlasu. Nové poznatky o historii zvonů ve Slatince zahrne M. Buršíková do článku, kde bude souhrnná informace o všech zvonech ve Slatině. Všichni zájemci jsou na přednášku srdečně zváni – tuřanští nabízí i možnost rezervaci lavic v kostele, pokud to předem nahlásíme. Pozvánka byla předána i do slatinského kostela a na MČ k vyvěšení.
 • oslavy 28. října chce MČ tentokrát udělat skromnější – pouze položení kytic 24. 10. 2007 v 16,30 před kostelem s projevem a účastí občanů dle jejich zájmu a možností
 • Nevíme, kdo je vlastníkem Boží muky u letiště – leží v tuřanském KÚ. dle Viléma Waltra asi patří do KÚ Šlapanice
 • L. Krejčí připravil další staré fotografie do našeho archívu

Příští schůzka bude 11. října 2007 v 9,– hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13.9.2007

Napsat komentář