Zápis z 74. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. 2. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Legionáři a oběti světových válek ve 20. století
  3. Pomník letci Kigginsovi
  4. Nové úkoly
  5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – Ing. Vysočan materiál připravuje
 • Švédské valy – I. Koukola rovněž zpracovává
 • Jindřich Šmaha – J. Štěpánek – údaje velmi těžko získává
 • zemědělství – M. Buršíková – má vzpomínku B. Šmahy a J. Daňka, tematiku zpracovává
 • legionáři – B. Reichstädter – viz bod 2)

ad 2) Legionáři a oběti 1. i 2. světové války

 • B. Reichstädter dává dohromady všechny dostupné informace: sám pátrá v Městském archívu, o legionářích z Malé Slatinky jsou informace v knize Ing. Kopeckého, pan Hvězda zjistil možné informace o legionářích z Nové čtvrti, Dr. Ing. Dlezek půjčil vojenský deník svého otce a napsal článek o něm, I. Koukola napsal článek o svém dědovi, vnuk F. Pařízka půjčil vojenský deník svého dědy a M. Buršíková zpracovala o něm článek, všichni sháníme dostupné fotografie. F. Pařízek souhlasil s ofotografováním dědova deníku, což provedl I. Koukola a foto deníku bude uloženo v Historickém archívu Slatiny. Padlých v I. světové válce je 38 osob, nemáme žádné bližší informace o Kropáčkovi a F. Slámovi. Domobranců bylo 13 (Itálie, Piava) a dobrovolců bylo 18.
 • v AoS vychází postupně články o jednotlivých osobách
 • práce na tomto tématu je velmi rozsáhlá a náročná

ad 3) Pomník letci Kigginsovi

10. 8. 2007 proběhlo u p. starosty jednání a zápis z něj tvoří přílohu tohoto zápisu. Členům SHK i účastníkům jednání u p. starosty byl uvedený zápis již předán. Doufejme, že se podaří akci zrealizovat, je to jediné americké letadlo, které bylo na území Brna a jeho okolí sestřeleno a pilot zde i zahynul.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého stěžejního nosného úkolu bylo dohodnuto:
 • průzkum, zda se nenajdou nějaké zbytky havarovaného letadla proběhne až trochu vyschne půda
 • pokračovat v pátrání po informacích dle bodu 2 tohoto zápisu
 • kdo zažil osvobozování v roce 1945 ve Slatině či jinde konec 2. světové války, napsat svou vzpomínku

ad 5) Různé

 • K. Janiš tlumočil poděkování za Druhou knížku o Slatině od pracovníků Městského archívu v Brně, od pátera Vaníčka a od PhDr Filipa z Brněnského biskupství s tím, že všichni projevili opravdovou radost z dárku
 • Jarek Heinz z Kovárenské měl vyfotografovaný pomník letce Kigginse na slatinském hřbitově, ale fotku už dávno daroval nějakému sběrateli. Ví ale, kde je místo, kde byl hrob.
 • I. Koukola informoval, že p. Schildberger st. spolu s p. Svobodou připravují knížku o maršálu Malinovském. Tisknout ji bude Brko – tiskárna p. Koukoly.

Příští schůzka bude dne 8. března 2007 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 8. 2. 2007

Napsat komentář