Zápis z 73. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 1. 2007

Přítomni: Ing.B.Reichstädter, CSc., PhDr.K.Janiš, M.Buršíková, I.Koukola, F.Sklenář, J.Štěpánek, Ing.L.Vysočan
Hosté: Vlastimil Schildberger st., Vlastimil Schildberger ml.

Program:

 1. Přednáška V. Schildbergera st.
 2. Pamětní deska letci Kigginsovi
 3. A. Koukola
 4. Různé

ad 1) Pan V. Schildberger st.

z Československé společnosti vojenské historie (ČSVH) jež byla založena v roce 1967. Mimo pana Schildbergera byl zakládajícím členem Ing. Jan Krumbach, zprvu vyučující na Vojenské vysoké škole v Brně, později pracovník Technického muzea, který je také autorem názvu této organizace.

Společnost měla více zřizovatelů a teprve až se dostala pod vedení Muzea dělnického hnutí v Brně v čele s ředitelem PhDr. Karlem Janišem mohl začít její rozvoj a členové Společnosti dostali potřebný prostor i záštitu pro svou činnost, za což osobně p. Janišovi jsou i nyní vděčni. V Muzeu dělnického hnutí mohli mj. organizovat přednášky, o které měla veřejnost velký zájem i pátrat po relikviích a obětech z války bez ohledu na to, zda se jednalo o sovětské či spojenecké a německé.

P. Schildberger vzpomněl, jak jako sedmiletý chlapec pozoroval letecké nálety a bombardování v srpnu a listopadu 1944, což jej hluboce ovlivnilo tak, že se této problematice věnoval už celý život.

Vyhledávací činnost společnosti se začala odvíjet nejvíce od roku 1977 v Drnovicích v lomu, kde nalezli zřícené letadlo. Motor pak odvezli do Zbrojovky do Brna, byla zhotovena nálezová mapa a začalo se s vyhledáváním dalších zbytků po letadlech na Vyškovsku vč. kosterních pozůstatků. Vyhledávání v té době bylo jednodušší než dnes, protože mnohé akce se prováděly pod hlavičkou cvičení polovojenských či vojenských útvarů, takže nebyly problémy s financováním jako dnes. Dnes stojí vyzvednutí trosek letadla cca 6O tis. Kč a snad i více, pokud se vyskytnou problémy.

Každý nález měl svou zajímavou historii, např. v Bohuslavicích u Opavy se zřítil IL 2 do bahna. To způsobilo, že našli i tělo pilota, zachovalé, vč. dokladů, ale bez hlavy. Jmenoval se Kondrašov. Zcela náhodou se setkali s dopisovatelem TASS jménem Kondrašov a pak společně v Archívu Rudé armády v Podolsku u Prahy se jim podařilo zajistit přehled všech sestřelů letadel s podrobnými údaji. V letech 1977 až 1989 prověřili cca 50 sestřelů letadel po celé republice.

Zajímavý byl i nález letadla P – 39 AirCobra. Identifikace pilota byla velmi složitá, protože letadlo bylo z výzbroje západních armád, ale zde žádný takový sestřel západního letounu nebyl zaznamenán. Záhada pak byla vyřešena: USA předali tento typ letadel k používání sovětským pilotům, takže letadlo patřilo do svazku sovětské armády.
Nešťastná událost se stala v Kožlech u Pelhřimova. Sovětská tříčlenná posádka letěla ve stroji PE – 2 a Američané se spletli a zaměnili tento letoun s letounem Messerschmdt G 10 P a sestřelili jej.

Otázka pomníků obětem má také své problémy. Dlouho byl udržován mýtus, že s některými sestřelenými stroji létaly ženy. Když v roce 1977 přijel do Brna Vlak Družby, byly tam i dvě bývalé letkyně, které pomohly tento mýtus vyvrátit. Ženy létaly hlavně na strojích zvaných Kukučkin. Potvrdil to i archiv v Podolsku. Např. v KÚ Křtiny dosud stojí pomník sestřeleného letadla, které údajně pilotovala žena, později se ale prokázalo, že pilotem byl muž Menšikov.

V roce 1989 bylo z rybníku ve Stošovicích vyzvednuto letadlo s 5 člennou posádkou, ale nebylo možno určit, kdo to je. Našel se ale jeden občan, který badatelům předal pouzdro, které kdysi u rybníka našel a tam byla jedna identifikační známka, což umožnilo identifikovat celou posádku.

V roce 1995 byl zbudován v Pouzdřanech pomník letci Clarc Shilerovi, který během 2. světové války při snaze zničit vlak sestoupil velmi nízko a zavadil o vedení vysokého napětí elektrického proudu a letadlo se zřítilo a o v něm zahynul. Odhalení pomníku bylo velmi slavnostní, zúčastnila se i velvyslankyně USA paní Sherly Tempel Black. Čestná rota odpálila slavnostní salvu vrtulník vozil zájemce, hlavně děti, po okolí a na obecním úřadě bylo ukončení celé akce.

Předcházející řádky nepostihují plně celou přednášku pana Schildbergera,smyslem bylo ukázat, jak mnoho zajímavého z naší nedávné historie je nám málo a že mezi námi žijí dosud nezištní nadšenci, kteří svému zájmu a pro společnost záslužné činnosti nezištně obětují vlastně celý život. Takoví lidé si zaslouží náš obdiv.

ad 2) WILLIAM L. KIGGINS

Pan Schildberger ml. nastínil, jak bude nutné postupovat, aby mohla být ve Slatině odhalena pamětní deska W. L. Kigginsovi, který je jediným letcem, jehož letadlo bylo na území Brna a v jeho okolí sestřeleno a pilot v něm zahynul. Nešťastná událost se stala v těsné blízkosti Malé Slatiny 11. října 1944. Bylo dohodnuto:

 • SHK napíše na p. starosty dopis, kde jej požádá o souhlas s touto akcí a finanční zajištění, které se předpokládá mezi 5 až max. 20 tis. Kč a současně bude požádán o schůzku, kde by se dohodly bližší náležitosti – B. Reichstädter
 • pamětní deska by měla být odhalena ve výroční den sestřelu – 11. 10. 2007, příp. v nejbližší sobotu a to je 13.10.2007
 • protože se jedná o výjimečnou akci, měla by být o tom informována americká ambasáda vč. pozvánky pana velvyslance, vojenského atašé, příp. zřejmě dosud žijící manželky či jeho rodiny, což bývá obvyklé u takových akcí, příp. pak pozvat představitele m. Brna a JHM kraje
 • Technické muzeum provede výzkum v místě sestřelu – p. Schildberger ml.
 • p. Schildergerové jsou schopni udělat při této příležitosti výstavku hmotných památek z 2. světové války
 • spolupráci s Univerzitou obrany v Brně zajistí p. Schildbergerové
 • pamětní deska by měla být umístěna u památníku obětem obou světových válek. Protože v rozpočtu na rok 2007 je zahrnuta částka na opravu tohoto pomníku, nebylo by od věci dokončení opravy směřovat k datu odhalení pamětní desky
 • součinnost s p. Schildbergery zajišťuje I. Koukola
 • při obhlídce památníku se shodli p. Schildbergerové s p. Koukolou, že nejjednušší oprava pomníku by se dala provést ne vybrušováním místa, kde se odlepily fotografie (což by znamenalo s největší pravděpodobností demontáž desek a výbrus provádět v dílně), ale nechat zhotovit kamenné oválky ve velikosti odlepených fotografií, na ně nechat udělat vhodný motivek, např. ratolest či něco jiného a oválky pak přilepit na odlepená místa. Mohlo by to být i hezké i důstojné a nejlacinější.

ad 3) Amand Koukola

Ivo Koukola zpracoval pojednání o svém dědečkovi, který byl ruským legionářem vč. fotografií vyznamenání a podobenky. Bude publikováno v AoS a stane součástí celého elaborátu o obětech obou světových válek, jehož redakci provádí B. Reichstädter

ad 4) Různé

 • p. Schildberger ml. se dotazoval, zda není někdo, kdo by si vzpomněl, jestli blízko Slatiny (bývalé cihelny) na Bedřichovicku za války nouzově přistálo spojenecké letadlo a dále by přivítal, kdyby pamětníci napsali svou vzpomínku na zajatecký tábor, který byl v bývalých nouzových dřevěných barácích. Po odsunu Němců se původní obyvatelé odstěhovali do Brna, zřejmě zabrali byty po Němcích a tzv. nouzáky sloužily jako zajatecký tábor vojáků poražených mocností.
 • V posledním čísle Metropolitanu je článek o výzkumu na Švédských valech
 • I. Koukola má možnost pozvat předsedu Napoleonské společnosti pana PhDr. Rampulu na naše zasedání

Příští zasedání bude 8. 2. 2007 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí

Brno 11. 1. 2007
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář