Zápis z 75. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. 3. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Omluven: PhDr. K. Janiš

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva B. Reichstädtera
 3. Pomník amer. letci
 4. Zpráva z jednání u ředitele Letiště Brno
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • M. Buršíková zapsala vzpomínky na JZD a zemědělství vůbec od Bohuslava Šmahy a Josefa Daňka
 • Stránská skála a Švédské valy – přetrvávají
 • F. Sklenář napsal svou vzpomínku na konec 2. světové války
 • B. Reichstädter napsal pojednání o Dvoře za I. světové války a po ní, kdo tam bydlel a to i po II. světové válce – nechá doplnit o příp. vzpomínky J. Štěpánka a L. Streita
 • B. Reichstädter napsal svou vzpomínku na činnost Rájáků
 • J. Stěpánek – vzpomínka na Reich a konec války – rozšíří svoji unikátní vzpomínku

ad 2) Zpráva B. Reichstädtera

 • B. Reichstädter bádá v Městském archívu a zjistil mnoho zajímavostí, které budou podkladem pro zpracování do článků:
 • Čtenářský spolek Vlast začátkem 20. století začínal pomalu zkomírat, vyčerpávající byly rozmíšky se Sokolem i když učitelé Kellner a Brychta se snažili dosáhnout smíru a soustavně zvyšovali kulturní úroveň divadelních představení. Hrála se Mrštíkova Maryša, Jiráskova Kolébka, Palackého třída 28 a jiné hodnotné hry. Ale nejvíc jej postihla skutečnost, že během I. světové války mnoho členů narukovalo do války a dokonce pět jeho význačných členů padlo – Brychta, Velecký, Šmaha, Keberle a Heinz.
 • Divadelní spolek J. K. Tyl založili převážně dorostenci Sokola, po roce 1925 se zde do činnosti zapojil učitel Kellner, v té době měl spolek kolem 60 členů
 • Školský podporovací spolek fungoval od roku 1909 a svou činnost rozvíjel i po I. světové válce
 • tzv. Krejcarový spolek měl kolem 120 členů a usiloval o zřízení mateřské školky. V tomto úsilí se spojilo více v té době činných spolků a tak se podařilo v roce 1927 školku skutečně založit, zpočátku půldenní a bez stravování, její služby se postupně rozvíjely
 • Vlast i Sokol chtěli zřídit místní kino, Sokol však dostal větší šanci tím, že se zavázal postavit budovu. Za krize v 30. letech se však kino dostávalo do finančních ztrát, uvaděče dělali místní mladíci zadarmo, ale zato měli možnost vidět všechna představení zadarmo

ad 3) Pomník americkému letci

I. Koukola informoval o jednání u p. starosty Ing. Navrátila o jednání o postavení pomníku americkému letci dne 27. 2. 2007, zápis byl předán členům klubu o tvoří přílohu tohoto zápisu.

ad 4) Zpráva o jednání u ředitele Letiště Brno

I. Koukola a M. Buršíková navštívili 15. 3. t. r. ředitele Letiště Brno p. Ing. Jiřího Filipa ve věci pátrání po zbytcích havarovaného letounu N. A. P – 51 B Mustang, v kterém zahynul americký letec William L. Kiggins 11. 10. 1944 poblíž Malé Slatinky. P. ředitel zaujal velmi vstřícné stanovisko, je ochotný navázat na průzkum, který byl proveden 7. 3. 2007. Pro další pátrání dá k dispozici bagr (který se v současné době opravuje), příp. i odčerpávání nastupující vody.

ad 5) Různé

 • J. Štěpánek přinesl na ukázku reklamní leták řezníků z I. republiky
 • I. Koukola informoval, že pan Vlastimil Schildberger st. napsal pojednání o maršálu Malinovském, veliteli, jehož vojska osvobodila Brno v roce 1945. Tisk zajišťuje tiskárna Brko
 • pronikla informace, že na zastupitelstvu bylo projednáváno zrušení zahrádek na Vinohrádkách. Návrh byl postavit zde koupaliště, další návrh ale bylo vybudování aquaparku

Příští zasedání bude 12. 4. 2007 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí

Zapsala M. Buršíková
Brno 15. 3. 2007.

Napsat komentář