Zápis z 136. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 1. 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan, PhDr. K. Janiš nemocen

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Ukončení výstavy v Mahenově knihovně
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • osud paní Šmídové – úkol trvá
 • totálně nasazení – úkol trvá
 • Slatina v historických mapách – úkol je částečně rozpracován. Ing. Vysočan rozšířil téma o všechny lokality na území ČR a to: Slatina, Slatiny, Slatinka, Slatinky Slatinice, Slatiňany. M. Buršíková částečně již zpracovala informace o dostupných historických mapách, L. Krejčí se připravuje na pořízení fotografií výřezů map.
 • Počítáme s tím, že bychom udělali výstavu opět v pobočce Mahenovy knihovny ve Slatině.
 • Kaplička na Skalkách – L. Krejčí vyfotografoval současný stav kapličky. Požádáme vedení MČ o projednání možnosti opravy na jeho náklady. Ing. Vysočan zpracuje střízlivý odhad potřebných finančních prostředků na opravu kapličky, který bude podkladem pro jednání s vedením MČ.
 • malby ve zrušené cihelně – úkol trvá. Ing. Reichstäter se pokusí vyhledat fotografie maleb, které před zbouráním cihelny pořídil.
 • článek o pojmenování ulice Krejčí v AoS nebyl zveřejněn – až po jeho zveřejnění Ing. Reichstädter jeden výtisk zašle paní Flodrové.
 • upozornění na nutnost mimořádné péče o obě pamětní desky na budově školy na Přemyslově náměstí při zateplování budovy zašle Ing. Reichstädter na MČ.

ad 2) Ukončení výstavy v Mahenově knihovně

 • Paní Tomanová, vedoucí pobočky Knihovny J. Mahena, odcházela ke konci roku do důchodu a tak jsme výstavu o slatinských obětech 2. světové války ukončili. Celý materiál, stejně jako materiál o výstavě hostických divadelních plakátech obč. sdružení Divadlo J. K. Tyla, je uschován v našem archívu.
 • zhodnocení poskytnutých finančních prostředků od MČ tvoří přílohu tohoto zápisu.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě stálého úkolu sběru historických informací bylo dohodnuto:
 • Ing. Reichstädter dohodne návštěvu u p. starosty J. Idese ve věci pozvání na naše zasedání.

ad 4) Různé

 • Mezi Vánočními svátky a Novým rokem se zloděj snažil v 02 hod. v noci vloupat do Zlatnictví na ulici Tuřanka 2a. Zadrželo jej bezpečnostní sklo a tak ukradl alespoň vystavené hodinky nevalné hodnoty. Ačkoliv neprodlenně přijela 4 policejní auta se psy, nepodařilo se hned zloděje vypátrat, i když jej kamera ve zlatnictví monitorovala. Zloděj se mezitím uchýlil ve Slatince do herny, kde až do rána popíjel a pak podroušený se pokusil ráno vytlouct výlohu v prodejně Albert. Kolemjdoucí občan jej napomenul, ale zloděj se na něj vrhl s nožem a zle jej pořezal, takže jej záchranka musela odvézt k hospitalizaci do nemocnice, protože hrozilo vykrvácení. Než zloděj stačil utéct, přijela policie a podle oblečení poznali, že je to stejná osoba, která kradla ve zlatnictví. A tak jej okamžitě zadrželi.
 • Druhá mimořádná událost se odehrála 9. ledna na místní poště. V 15. hod., v době největšího návalu klientů, přistoupil k okénku muž s pistolí a žádal vydání peněz. Úřednice v šoku začala strašně křičet, muž se lekl a utekl. Nepodařilo se jej chytit.
 • M. Buršíková před Vánocemi předala na paní tajemnici MČ za přítomnosti pana místostarosty svázanou kroniku Slatiny za uplynulé funkční období v létech 2007 – 2010. Oba shodně prohlásili, že kronika je vedena na vysoké věcné i formální úrovni.

Příští zasedání bude 9. února 2012 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 1. 2012

Napsat komentář