Zápis z 137. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. února 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Hostem byl pan starosta Jiří Ides

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Pan Jiří Ides
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • odvlečení paní Šmídové do Gulagu – úkol trvá
 • totálně nasazení v Německu – K. Janiš spolupracuje s Archívem města Brna
 • Slatina v historickývh mapách – úkol je rozpracován
 • Kaplička na Skalkách – viz bod 2
 • malby ve zrušené cihelně – úkol trvá
 • článek o ulici Krejčí – K. Janiš se zasadí na redakční radě, aby článek byl již zahrnut do březnového čísla AoS
 • dopis o péči pamětních desek na škole na Přemyslově náměstí při jejím zateplování byl předán p. starostovi

ad 2) Host naší schůzky – starosta pan Jiří Ides

 • Byli jsme velmi potěšeni, že si pan starosta i při své velké zaneprázdněnosti našel čas a navštívil nás. Velmi si toho vážíme a bereme to jako uznání našeho snažení.
 • Dověděli jsme se (mimo jiné) o financování zateplení školy na Přemyslově náměstí ze zdrojů EU s tím, že do projektu zateplení školy bude pan starosta bude požadovat i vyřešení způsobu ochrany pamětních desek.
 • Dalším bodem byla Kaplička na Skalkách – její údržba. Pan starosta přijme vlastníka zahrady pana MUDr. Mrázka, ve které se nachází Kaplička, zapsaná do státního seznamu kulturních památek
 • Dle dohody připravíme návrh na zřízení a instalaci informační tabule o Slatině.
 • Pan starosta nám přislíbil i další návštěvu našeho klubu. Velmi si jeho přístupu vážíme a jeho slovům pevně věříme, protože nás nikdy nezklamal.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě stálého hlavního úkolu členů klubu bylo dohodnuto:
 • K. Janiš pozve na příští schůzku pana Karla Červinku, který projevil zájem se účastnit na práci klubu.
 • podáme žádost o tzv. veřejnou finanční podporu na instalaci výstavy o historických mapách ve vztahu ke Slatině – 7 000,- Kč.
 • Příprava obrazového srovnání „Slatina dříve a nyní“ není sice novým úkolem, ale vedeme jej v patrnosti

ad 4) Různé

 • Náš klub postihla velmi smutná událost, a to že na věčnost odešel pan Jan Štěpánek. Dne 9. května by se dožil 90 let. Jan Štěpánek jako náš nejstarší pamětník svými vzpomínkami výrazně rozšířil povědomí o dávném životě ve Slatině. Jeho odchodu všichni litujeme. Do AoS dáme malou vzpomínku na něj.
 • Na MČ si vyžádáme studii či projekt stavby nové radnice na Přemyslově náměstí 13, kde jsou nyní Technické služby a záměr, jak se naloží se sálem bývalého kina.

Příští schůzka bude 8. března 2012 v 9,- hod.
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář