Zápis ze 135. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. 12. 2011

Přítomni: Ing.B.Reichstädter,CSc., PhDr.K.Janiš, M.Buršíková, L.Krejčí,J.Štěpánek, Ing.L.Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Slatinští občané v II. světové válce
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • osud paní Šmídové, odvlečené do sovětského gulagu – úkol trvá
 • totálně nasazení slatinští občané v Německu – J. Štěpánek sestavil seznam dle svých vzpomínek a K. Janiš sleduje dále v Městském archívu
 • Slatina v historických mapách – úkol je rozpracován
 • Kaplička na Skalkách – vyvoláme jednání na MČ, aby alespoň částečně přispěla na její opravu
 • malíř, který vymaloval místnost v nyní již neexistující cihelně – jeho osud – úkol trvá

ad 2) Slatinští občané ve II. světové válce

 • výstava stále probíhá v předsálí pobočky Mahenovy knihovny na Jihomoravském náměstí.
 • upoutávka na ni je i v informační skříňce na zdi areálu SK Slatina z ulice Tuřanka.
 • pan učitel Beneš ze ZŠ na Jihomoravském náměstí, který učí dějepis v 9. třídě, kontaktoval K. Janiše, který pak žáky provedl výstavou s výkladem. Děti jevily o výstavu skutečný zájem..
 • zda na výstavě byly i jiné skupiny dětí ze škol, nevíme.
 • dopisy p. ředitelkám obou ZŠ, které zvaly k návštěvě, odeslal B. Reichstädter, odezvu neznáme, II. světová válka je v učebních osnovách pro žáky 9. tříd ZŠ.
 • ad 3) Nové úkoly
 • kromě trvalého nosného úkolu. a to je permanentní sběr historických informací o Slatině, bylo dohodnuto:
 • B. Reichstädter zašle paní Mileně Flodrové výtisk AoS, až tam vyjde článek o pojmenování ulice Krejčí. Její adresa: Jurkovičova 19, Brno, PSČ 63800.
 • B. Reichstädter pošle na MČ, aby při plánovaném zateplení školy na Přemyslově náměstí byla věnována pozornost pamětní desce na Jana Matlacha, aby nedošlo k jejímu poškození. Už v projektu na zateplení by se mělo na tuto okolnost pamatovat a vyřešit ji v souladu se stasnoviskem SHK, který vlastně vznikl jako snaha o zachování historie a pamětihodností Slatiny.

ad 4) Různé

 • J. Štěpánek obohatil náš archív o další materiály, tentokráte jsou to fotografie sportovců.
 • P. učitel Beneš projevil zájem o komentovanou prohlídku Slatiny pro žáky – K. Janiš.
 • P. JUDr. Kux je stále nemocen, sleduje K. Janiš – zorganizování besedy.
 • Při návštěvě M. Buršíkové v brněnském podzemí průvodkyně vyprávěla, že poslední veřejná brněnská poprava byla ve Slatině . Paní průvodkyně byla požádána o upřesnění, které následně zaslala a-mailem a informuje, že si vyžádala vysvětlení od p. Aleše Svobody, který napsal: (cituji) „Místo popraviště se měnilo případ od případu. Posledním vyřejně popraveným byl Josef Čapek …… a to 31.1.1866 na ulici Údolní, kde byla také poslední katovna. Myslím, že popraviště bylo i na Slatině, ale opravdu nevím kde.“(konec citátu). Tato informace je v rozporu se skutečností, že v roce 1945 byly v tzv. Turnhale konány na základě lidového soudu popravy kolaborantů s Němci a Němců a to veřejně. Na popravy byly zdarma rozdávány vstupenky. To bylo také paní průvodkyni sděleno s konkrétním odvoláním na písemný pramen.

Dne 27. listopadu oslavil pan Ing. Lubomír Vysočan. člen Slatinského historického klubu, své 73. narozeniny. Pana Vysočana si ceníme nejen pro jeho velký přínos pro výsledky našem klubu a pro jeho důkladnost při zpracovávání každého téma, ale i pro jeho vzácný poctivý vztah ke Slatině a zvláště Stránské skále.

Příští schůzka bude 12. ledna 2012 na Přemyslově náměstí.
Brno 8.12.2011

Napsat komentář