Zápis 97. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 12. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

1. Kontrola úkolů
2. Ustavení občanského sdružení
3. Nové úkoly
4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

dosud chybí životopisy – I. K. a L. K. – naléhavá urgence
Švédské valy – splnění úkolu je žádoucí
Slatina kdysi a dnes – úkol trvá
vyčistit pamětní desku J. Matlacha – úkol trvá
materiál o kapličce na Skalkách – je předán na ÚMC Brno – Slatina a napsán i urgenční dopis na Ministerstvo kultury
v záležitosti dokumentace Dvora se K. Janiš obrátí na Ing. Machovou, ved. Stavebního úřadu

ad 2) Ustavení občanského sdružení

V zápise ze dne 13. 11. t.r. je specifikováno povolení Ministrstva vnitra ČR a na dnešní schůzce byla provedena volba a všemi účastníky byl zvolen:
předsedou Ing. Bohumil Reichstädter, CSc.
místopředsedou PhDr. Karel Janiš
jednatelem Miroslava Buršíková
registrovanými členy: specialista na oblast Stránské skály Ing. Lubomír Vysočan
specialista pro oblast sportu a pamětník staré Slatiny Jan Štěpánek specialisté pro válečnou historii Lubomír Krejčí a Ivo Koukola
SHK pokrauje dál ve své činnosti jako dříve, jen má jiné právní postavení.

ad 3) Nové úkoly

kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:
z podnětu JUDr. Jana kuxe z ulice Černozemní připraví Ing. Reichstädter materiály o legionáři a oběti II. světové války Ondřeji Veselém, na jehož jméně se všichni shodli, jako nejzasloužilejším z této kategorie slatinských občanů s tím, že materiály předá JUDr. Kuxovi, který přislíbil podporu na MMB, aby byla O. Veselému odhalena pamětní deska
uvažujeme o instalaci výstavy o slatinských legionářích v místní pobočce Knihovny Jiřího Mahena – koncepci výstavy navrhne B. Reichstädter spolu s L. Krejčím
ad 4) Různé
J. Štěpánek daroval do HAS sokolské kroniky a další materiály – jedná se o cenné historické materiály
Ing. Dr. Dlezek daroval do HAS fotografie a pohlednice, které shromáždil jeho otec jako ruský legionář

Příští schůzka bude ve čtvrtek 8. ledna 2009 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 12. 2008

Napsat komentář