Zápis 98. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. 1. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, I. Koukola, Ing. L. Vysočan, částečně L. Krejčí a J. Štěpánek

Omluven: PhDr. K. Janiš

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pamětní deska Ondřeje Veselého
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • dosud chybí životopisy I. K. a L. K. – urgentní
 • Švédské valy – úkol trvá
 • Slatina kdysi a dnes – úkol trvá
 • vyčistit pamětní desku J. Matlacha – zimní období je pro tuto činnost nevhodné, úkol se překládá na jaro a zodpovědnost se přenáší na L. Krejčího a I. Koukolu
 • materiál o kapličce Na skalkách – dokumentace je předána na ÚMČ a není v silách SHK více udělat, přesto bude situace i nadále intenzivně sledována. Jedná se o druhou nejstarší historickou památku ve Slatině
 • dokumentace Dvora – úkol trvá
 • příprava výstavy o legionářích – úkol trvá

ad 2) Pamětní deska Ondřeje Veselého

Z podnětu JUDr. Jana Kuxe vypracoval Ing. Reichstädter požadovanou žádost na schválení a instalaci pamětní desky na slatinského občana, legionáře, veřejně činného za I. republiky a dá se říci dle pamětníků legendárního amatérského divadelníka, který za svou protiněmeckou činnost zahynul v koncentračním táboře ve 2. světové válce – Ondřeje Veselého. Je potřeba schválení na ÚMČ, které jsme dosud nedostali, aby bylo možno pokračovat dále.

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • M. Buršíková zjistí, které naše požadavky do rozpočtu ÚMČ na rok 2009 byly zahrnuty
 • vyfotografovat vandalsky zničený kříž na hřbitově – L. Krejčí
 • pozvat JUDr. Kuxe na schůzku s SHK – I. Koukola. JUDr. Kux bydlí na ulici Černozemní číslo 27 a má telefon 603 424 135
 • Zjistit co dělal legionář pan Husák po návratu z I. světové války – M. Buršíková

ad 4) Různé

 • J. Štěpánek daroval do našeho historického archívu další cenné materiály o slatinském Sokole
 • veškerou dostupnou dokumentaci o legionářích z Vojenského historického archívu v Praze již L.Krejčí dovezl, B. Reichstädter ji má více méně zpracovanou, podobenky máme zhruba od poloviny legionářů, je možno začít připravovat výstavu – dohodnout vhodný termín ve slatinské pobočce Mahenovy knihovny

Příští schůzka bude 12. 2. 2009 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí

Zapsala M. Buršíková
Brno 8. 1. 2009

Napsat komentář