Zápis z 65. schůzky členů Slatinského Historického Kroužku ze dne 8. 6. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Druhá knížka o Slatině
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – úkol trvá
 • Švédské valy – úkol trvá
 • Pomník Dr. E. Beneše – doc Raudenský z Aeroklubu (vč. Sekce RAF) neví o této aktivitě, snad někdo jiný. K. Janiš i nadále sleduje.
 • Náhrobní deska jako upomínka na p. Kikerleho je zakopána na hrobě rodiny Keberlových (Lukáškovi)
 • www.causa-pol.info – zjistí Ing. Reichstädter
 • dokument z 21. 8. 1261 – K. Janiš dořeší, pravděpodobně se jedná o falzum
 • mapa KÚ z roku 1897 – úkol trvá
 • Kaplička na Skalkách – I. Koukola zkusí najít kontakt s p. Ehrenbergrem. L. Vysočan pokračuje dále ve svém šetření, v případě souhlasu p. E. provede zaměření objektu

ad 2) Druhá knížka o Slatině

Do konce května předá ing. Cenek už více méně doladěnou knížku ke korektuře, kterou provedou v následujícím pořadí: Buršíková – Janiš – Reichstädter. Pokud bude více připomínek, asi bude muset následovat ještě další kolo korektur.

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu, tj. získávání dosud neznámých informací z historie Slatiny vč. různých informačních i věcných materiálů a zaznamenávání vzpomínek pamětníků, bylo dohodnuto:
 • článek F. Sklenáře o Hlinku bude předán k uveřejnění v AOS
 • Získat co možno nejvíce fotografií obětí 1.svět. války k založení do archívu – každý dle možností, založí B. Reichstädter
 • článek o tělovýchově – J- Štěpánek

ad 4) Různé

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. – 3. 6. 2006.

Slatina byla rozdělena do 8 okrsků, ve voličských seznamech bylo zapsáno 6 856 voličů, účast byla 66,34%, tj. Odevzdaných obálek 4 545, z toho platných hlasů 4 522.

Výsledky:

 • ODS: 37,43%
 • ČSSD: 32,81%
 • KSČM: 10,01%
 • Strana zelených: 7,80%
 • KDU: 6,87%
 • SNK Evropští demokraté: 1,41%
 • ostatní politické strany či seskupení dostaly méně než 1% hlasů

Volby proběhly v klidu, jen v Černovičkách by bylo žádoucí, aby pro příště bylo vytvořeno důstojnější prostředí.

 • I. Koukola informoval, že při ochraně své rodiny byl v roce 1945 zastřelen kapitán ponorky p. Sinkule, nositel nejvyššího rakouského vyznamenání – do HAS vypracuje podrobnější zprávu.
 • Od Jana Čecha jsme do HAS obdrželi starou fotografii školních dětí s naduč. Tillhonem.
 • Paní učitelka Reichstädterová zadala žákům 5. třídy ve škole na Přemyslově náměstí slohovou práci na téma: Jak vidím Slatinu – nejhezčí práce nám dala k založení do HAS
 • p. Krytinář nám e-mailem zaslal fotografie staré Slatiny, některé jsme dosud neznali založíme do HAS.

Příští schůzka bude 13.7.2006 v 9,– hod. Na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 8. 6. 2006

Napsat komentář