Zápis z 64. schůzky členů Slatinského historického kroužku dne 11.5.2006 na Přemyslově náměstí 3

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Omluven: I. Koukola

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Kaplička na Skalce
 3. Druhá knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – úkol trvá. V MF dnes z 27. 3. 2006 vyšel článek Romantické dědictví dělnické bídy, kde mj. se pojednává o Osadě pod Stránskou skálou – údaje poskytl redaktorovi Ing. Vysočan. Redaktor velmi zkrátil poskytnuté informace. K zadanému úkolu zpracovat souhrnnou informaci o Stránské skále Ing. Vysočan již má mapu k. ú. Židenice, kam dříve lokalita patřila a zpracovává další materiály Archeologové chtějí Stránskou skálu prohlásit za kulturní památku pro její pravěkou historii, v současné době je Stránská skála prohlášena jako přírodní památka.
 • V knize M. Flodrové je pomník obětem obou světových válek uváděn, ovšem to ještě neznamená, že byl prohlášen kulturní památkou. K. Janiš zjistí situaci na Státním památkovém úřadě Brno.
 • K. Janiš zjistil v Archívu m. Brna, že existuje materiál se zmínkou o Slatině z 21. 8. 1261 (čj. CDB č. 290 – 1850) a požádá pí Jordánkovou o překlad pasáže o Slatině a pokusí se zjistit, zda se skutečně jedná o falzum či ne. Originál, pokud by byl pravdivý, by mohl být v Olomouci v archívu.
 • Mapa k. ú. Slatiny z roku 1897 – úkol trvá

ad 2) Kaplička na Skalce

Ing. Vysočan jedná na odboru kultury MMB s Mgr. Hamžou. Jako alternativní řešení by bylo přestěhování Kapličky ze zahrady p. Efenbergra na jiné místo poblíž, Ing. Vysočan zjistí, kdo je vlastníkem pozemků na Skalkách. Ing. Vysočan bude v jednání pokračovat. Pokus, aby p. Efenberger dovolil pořídit technickou dokumentaci Kapličky, se M. Buršíkové nezdařil. K. Janiš na zastupitelstvu 22. 6. vznese interpelaci.

ad 3) Druhá knížka o Slatině

Ing. Reichstädter byl s M. Buršíkovou přijat u p. starosty Ing. Navrátila, tématem byla Druhá knížka o Slatině. Bylo projednáno, že ve spolupráci s Ing. Cenkem bude publikace připravena ke korektuře do konce května 2006. Ing. Navrátil informoval, že na výběr tiskárny proběhla veřejná soutěž a pak byla na MČ Brno – Slatina vybrána nejlepší nabídka. Ve smlouvě s tiskárnou je ustanovení, že vytištění (o vazbě nebyla řeč – ale předpokládáme, že se jedná o kompletní zhotovení knížky) bude do 40 dnů od předání textu. Kdo se soutěže zúčastnil a s jakými podmínkami – jsme nebyli informováni. Dle p. starosty bude knížka hotová buď během letních prázdnin či hned po nich. Byl námi předán i přehled, komu jsme povinni darovat knížku k archivování.

My sami máme radost, kolik nových informací se nám podařilo shromáždit, víme kolik nás stálo úsilí při pátrání v archívech v Brně, Rajhradě i Olomouci, ale i času a peněz a ničeho nelitujeme. Jen doufáme, že vydáním Druhé knížky o Slatině dojdeme snad uznání od veřejnosti i od našeho zastupitelstva.

ad 4) Nové úkoly

kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • J. Štěpánek i F. Sklenář si dobře pamatují, co bylo namalováno na deskovém obraze, který byl umístěn v Kapličce na Skalkách – obraz popíší
 • RAF chce postavit památník prezidentu Dr. Edwardu Benešovi- M. Buršíková nabídne doc. Raudenskému z Aeroklubu ve Slatině jednak fotografii památníčku Dr. Benešovi z roku 1945, kterou má Ing. Reichstädter a jednak jej bude informovat o památníčku a lípě v Hliníku.
 • F. Sklenář napíše článek o tom, jak se žilo a žije v Hliníku
 • J. Štěpánek zpracuje materiál – článek – o tělovýchově

ad 5) Různé

 • pamětní deska na Kikerleho – Kikerle byl bratr matky Josefa Keberleho z Budínské ulice. Na jejich hrobě byla pamětní deska na Kikerleho. Při rekonstrukci pomníku vlastníci desku odstranili a neví se, zda je někde uschována. M. Buršíková zjistí.
 • V poštovních schránkách jsme měli lísteček s textem: Lidé jsou různé – víte, kdo bydlí ve Vašem okolí?… o tom, co se děje (nejen) ve Slatině? Více na: www.causa-pol.info V rámci možností zjistíme na internetu, o co jde.

Příští schůzka bude 8. června 2006 v 9,00 hod. na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 5. 2006

Napsat komentář