Zápis z 66. schůzky členů Slatinského Historického Kroužku dne 13. 7. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc.,PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, J. Štěpánek
Omluveni: Ing. L. Vysočan, I. Koukola

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Druhá knížka o Slatině
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – úkol trvá
 • Švédské valy – úkol trvá
 • Kaplička na Skalkách – úkol trvá
 • Fotografie válečných obětí – úkol trvá pro všechny
 • článek o tělovýchově – úkol trvá
 • kapitán Sinkule – úkol trvá

ad 2) Druhá knížka o Slatině

Text byl upraven o naše připomínky – musíme konstatovat, že Ing. Cenek pracuje na publikaci se stejným elánem jako my, takže spolupráce s ním je výborná. Čeká nás již poslední kolo korektur, takže publikaci pak již budeme moci dát do tiskárny. Dle smlouvy tiskárna pak bude mít publikaci do 40 dnů hotovou. Bude mít asi 320 stran.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:
 • p. Krček, který má vlastní internetový portál o Slatině, nás žádá o schůzku – dohodne M. Buršíková
 • Oběti obou světových válek, legionáři, odbojáři v II. svět. válce – zmapuje K. Janiš
 • sestavit vzpomínky na život a průběh zemědělských prací během celého roku – M. Buršíková
 • Osada pod Stránskou skálou – její historie – L.Vysočan
 • Slatina dříve a nyní – fotodokumentace – B. Reichstädter
 • p. Zdražil má nám neznámou fotku Přemyslova náměstí – M. Buršíková
 • tělocvičná jednota Orel ve Slatině – dá se něco zjistit ?

ad 4) Různé

 • Paní Ing. Vůjtová nám zprostředkovala informace o archeologických nálezech ve Slatině, zejména o v současnosti prováděném výzkumu na Švédských valech. Bylo by žádoucí kontaktovat archív Akademie věd ČR v Brně, možná společnost Archaia a zjistit další informace. Je škoda, že p. Kos nereagoval na naši žádost o možnost jeho zprávu publikovat v Druhé knížce o Slatině.
 • J. Štěpánek připomněl moudrá sokolská hesla: „Předčit musí, kdo chce vůdcem být“ a „ Cos cvikem nabyl, to zdráv a silen zachovej“
 • Dne 21. 6. proběhla schůzka pracovní skupiny (Ing. Navrátil, Mgr. Čechová, E. Šik a M. Jochmanová, Ing. Cenek svou neúčast omluvil) na přípravu oslav 700. výročí první autentické písemné zmínky o Slatině a rozhodli se, že výstava prací slatinských umělců bude zrušena vzhledem k složitému organizačnímu zajištění.

Příští schůzka bude 10. 8. 2006 v 9,00 hod. na Přemyslově náměstí 3

Brno 13. 7. 2006
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář