Zápis z 72. schůzky Slatinského historického klubu dne 14.12.2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Legionáři, oběti I. i II. světové války
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • dosud všichni nenapsali svoje vzpomínky na II. světovou válku
 • vzpomínka na Jindřicha Šmahu – úkol trvá
 • vzpomínka – humorné událost – Kozár – úkol trvá
 • článek o Černovičkách do AoS- úkol trvá
 • zemědělství – úkol trvá

ad 2) Legionáři, oběti obou světových válek

Ing. Reichstädter průběžně doplňuje nové informace o jednotlivých účastnících. Přínosem je i kniha Ing. Kopeckého z Tuřan o legionářích – jsou v ní zahrnuti podrobně i občané z Malé Slatiny, která dříve spadala pod farnost Tuřany. Legionáře a oběti válek, kteří pochází z Nové čtvrti, zpracovává pan Hvězda. V AoS vyšel článek p. Reichstädtera o učiteli Brychtovi, který za I. světové války se stal nezvěstný.. Je to první článek připravované série na toto téma.

ad 3) Nové úkoly

 • Kromě hlavního nosného úkolu a úkolů dle bodů tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • I. Koukola shromáždí informace o svém dědovi- legionáři
 • znovu kontaktovat J. Kheila, jehož otec byl legionářem a pochází z Nové čtvrti

ad 4) Různé

 • J. Štěpánek půjčil B. Reichstädterovi svoje dokumenty z totálního nasazení
 • L. Vysočan předal dvě zprávy o činnosti osadního výboru Černovičky, který se v roce 2006 přejmenoval na vhodnější výstižnější název a to Osada pod Stránskou skálou
 • L. Vysočan informoval, že Vietnamci ukončili nájem restaurace v Černovičkách, hledá se využití pro tuto budovu. Její nevýhodou je značná odlehlost.
 • I. Koukola předal do HAS: Žuráň a stěhování národů, kopii brožurky K. Pokorného Slatina, naše školní obec z 30. let 20. století, kopie 90 let trvání tělovýchovy ve Slatině
 • K. Janiš informoval o semináři pro funkcionáře, kteří pracují na vydávání místních novin, kterého se zúčastnil. Redakční radu AoS tvoří: p. Cenek, p. Janiš, pí Balejová, pí Reichstädterová, pí Jochmanová.
 • I. Koukola informoval o pánech Schildbergerových (historici), jejichž jedním ze směrů zájmu jsou i vykopávky z 2. světové války. Konkrétně se jedná o letce Kigginse, který zahynul u Malé Slatiny – byla by možnost odhalit pro něj pamětní desku, třeba na hřbitově. I. Koukola pozve pana Schildbergera na naši příští schůzku.
 • F. Sklenář předal svou vzpomínku na vojnu. Bude založeno v HAS.

Příští schůzka bude 11. ledna 2007 v 9 hodin na Přemyslově náměstí 3

Brno 14 .12. 2006
Zapsala Buršíková

Napsat komentář