Zápis z 69. zasedání členů Slatinského Historického Kroužku dne 21. 9. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, J. Štěpánek
Omluveni: Ing. L. Vysočan, I. Koukola

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Oslavy k 28. říjnu
 3. Slatinští účastníci bojů a odboje obou světových válek
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – Ing. Vysočan na úkole pracuje. Protože se jedná o rozsáhlejší práci, vyřazuje se úkol z pravidelného sledování, Ing. Vysočan nás bude dle svého uvážení informovat o postupu zpracovávání a termín ukončení se ponechává v možnostech zpracovatele
 • Švédské valy – úkol je obdobný jako předcházející a rovněž termín ukončení se ponechává v možnostech I. Koukoly
 • Kaplička na Skalkách – není v naší moci po dobrém přimět majitele zahrady, v které se Kaplička nachází, aby dovolil pořídit dokumentaci o ní. Nezbývá, než od záměru upustit, snad by mohl pomoci p. starosta, protože pan Ehrenberger pro MČ Brno – Slatina pracuje (při úpravě hřiště na Jihomoravském náměstí stávalo auto s názvem jeho firmy) a zřejmě by náš požadavek interpretován ústy p. starosty vzbudil více důvěry v nezáludnost požadavku na pořízení dokumentace.
 • Fotodokumentace Slatiny dříve a nyní – úkol trvá
 • schůzka s p. Krčkem – úkol trvá
 • napsat svoje subjektivní vzpomínky na 2. světovou válku – dosud napsali svoji vzpomínku J. Štěpánek a F. Sklenář – úkol trvá
 • Tělocvičná jednota Orel – úkol trvá. Byla písemně požádána paní Olšovská, roz. Duchoňová, nyní žijící v Bruntále, aby napsala svoje vzpomínky. Doufejme, že něco napíše.

ad 2) Oslavy k 28. říjnu

 • Oslavy vždy organizovala MČ Brno – Slatina, proto členové SHK mohou vypomoci, avšak vždy v souladu se záměry MČ, navrhovaný termín je 28.10.2006
 • předpokládaný program:
  • Zahájení – Ing. Navrátil
  • Položení věnců
  • Hlavní projev – PhDr. Janiš
 • lampionový průvod by mohl vyjít z Přemyslova náměstí ke kostelu – spolupráce s Fantázií
 • nutno zajistit: účast hasičů, osvětlení, ozvučení před kostelem – F. Sklenář
 • pozvánku do AoS napíše K. Janiš
 • zazpívat hymnu – M.Buršíková požádá „kostelní sbor“
 • vše však nutno projednat na MČ vč. pozvání policie, slatinské školy se pro zaneprázdněnost učitelského sboru akce nezúčastní

ad 3) Slatinští účastníci bojů a odboje obou světových válek

V seznamu je celkem 121 jmen. B. Reichstädter z podnětu I. Koukoly navštívil p. Schildbergera, z brněnského muzea, který shromažďuje informace o brněnských legionářích. Několik jmen nebylo v naší evidenci, ale i v materiálech brněnského muzea chyběla některá nezpochybnitelná jména. Sice pomalu, ale jistě se rozšiřuje přehled o všech účastnících vč. fotografií.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:
 • na příští schůzce nás navštíví p. Pyllmajer, odborník na napoleonskou problematiku. Vzhledem k tomu, že je ohlášena i paní Jemelková z Fantázie, sladíme harmonogram návštěv takto: na 9 hod. přijde pan Pyllmajer, na 10. hodinu pozveme paní Jemelkovou, která nás bude informovat o činnosti Fantázie.
 • K. Janiš zkusí v Zemském muzeu zjistit, zda tam nejsou ještě další materiály, třeba i v nezpracovaných fondech, o účastnících obou světových válek. Zaměří se i na tzv. zelené kádry, to byli vojáci, kteří zběhli v roce 1918 z bojišť a z obavy před perzekucemi se schovávali v lesích
 • J. Štěpánek zjistí (pokud možno) informace o Adolfu Bílkovi a Josefu Keberlem (dcera Věra Horáčková)

ad 5) Různé

 • F. Sklenář daroval do archívu poplachovou mapu v 2. světové války
 • Líšeň vydala knihu o své historii (autor PhDr. Ludvík Belcredi)
 • 7. 10. 2006 ve 14. hod. bude slavnostně otevřen tzv. Dvůr na Přemyslově náměstí

Příští schůzka bude 12. 10. 2006 v 9:00 na Přemyslově náměstí

Zapsala M. Buršíková
Brno 21. 9. 2006

Napsat komentář