Zápis ze 138. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. března 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter,CSc., PhDr. K.Janiš, M.Buršíková, L.Krejčí, Ing.L.Vysočan, jako host Karel Červinka

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava historické mapy
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • paní Šmídová – zkusíme ještě poslední pokus a to, zda nám bude moci pomoci paní MUDr. B. Bystřická – kontaktuje M.B.

 • totálně nasazení v Německu – K.J.

 • článek o ulici pojmenování ulice Krejčí v AoS již vyšel, B.R. pošle jeden výtisk paní Flodrové

 • návrh na informační tabuli – B.R.spolu s L.V. předají návrh a informace o možných zhotovitelích tabule na MČ

 • žádost o veřejnou finanční podporu ve výši 7 000 Kč na instalaci výstavy „Historické mapy a naše Slatina“ byla na MČ podána

 • Fotodokumentace pro projekt Slatina dříve a nyní – L. K. vede v patrnosti, M.B. domluví přístup do školy na Přemyslově náměstí, aby mohly být fotografie provedeny ze stejných míst jako ty historické

 • malby v cihelně – úkol trvá

ad 2) Výstava „Historické mapy a naše Slatina“

 • probíhá příprava – hlavně L. Krejčí, ale i L. Vysočan a M.Buršíková připravují materiály, už i s ohledem na možnost zahrnutí do uvažované Čtvrté knížky o Slatině

ad 3) Nové úkoly

 • kromě stálého nosného úkolu a to shromažďování dosud neznámých poznatků z historie Slatiny a jejich uchovávání bylo dohodnuto:

 • napsat dopis na MČ ohledně vysazení zeleně za pomníky obětem válek u kostela, aby byl zakryt výhled na vedlejší dům vč. psí boudy, což znevažuje důstojnost pietního místa – B. Reichstädter

 • vyžádat studii o výstavbě nové radnice ve Slatině – K. Červinka

ad 4) Různé

 • Uvítali jsme do našeho sdružení nového člena a to pana Karla Červinku. Jsme přesvědčeni, že jeho činnost v našem klubu bude velmi přínosná.

 • Dostali jsme pozvání od slatinských divadelníků na jejich slavnostní setkání 12. května u příležitosti oslav 70 let trvání spolku. Zúčastní se B. Reichstädter, L. Krejčí, K. Červinka a M. Buršíková. Předseda sdružení Divadlo J.K.Tyla ve Slatině doporučuje, že by bylo vhodné vzít na akci i vydané knihy o Slatině, a to na prodej pro případné zájemce i z řad mimoslatinských návštěvníků. Zajistí M.B.

 • dostala se nám informace, že budovu kina Beseda dává MČ k dispozici MMB. Nešlo by budovu přebudovat(okna, sociální zázemí) na školku či tam umístit pobočku Mahenovy knihovny vč. menší zasedací místnosti pro různé spolky a sál využít např. pro divadelníky a slatinské historické šermíře, když se uvažuje o zbourání staré radnice?

 • Pan PhDr. Karel v březnu oslavil své 81. narozeniny. Blahopřejeme.

Příští schůzka bude 12. dubna 2012 na Přemyslově náměstí mimořádně ve 14,00 hod.

Brno 8.3.2012
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář