Zápis ze 134. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 10. 11. 2011

Přítomni: Ing.B.Reichstädter,CSc., PhDr.K.Janiš, M.Buršíková, L.Krejčí, J.Štěpánek, Ing.L.Vysočan

Vzhledem k rozvrhu hodin ve škole se Radek Kotrla ve šk.roce 2011-2012 nebude zúčastňovat schůzek, bude pouze informován o dění zápisy z jednání SHK.

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatinští občané v II. světové válce
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • pojmenování ulice Krejčí ve Slatině
 • Ing. Reichstädter obdržel dopis z Městského archívu v Brně s tím, že ulice ve Slatině byly pojmenovány stejně jako v celém Brně dle návrhů místních zastupitelstev z roku 1929 a v dopise se píše, že název ulice Krejčí byl zvolen po zakladateli ulice. Protože odpověď byla velmi neurčitá, pátral pan Reichstädter sám dále a zjistil, že na východní straně od stávajícího osídlení na přelomu 19. a 20. století měl pozemek Jan Krejčí, který si k tomu přikoupil od obce další pozemek a rozparceloval je na místa pro stavbu rodinných domků. Tyto jednotlivé parcely prodával zajemcům o stavbu domků a prodával jim i stavební materiál – cihly. Potvrdilo se tak vyprávění 92-leté Anežky Nosové, bydlící na Tilhonové ulici, která svůj domek koupila právě od rodiny Krejčích.
 • Osud paní Šmídové – úkol trvá
 • totálně nasazení slatinští občané v Němemcku – úkol trvá
 • Slatina v historických mapách – úkol je rozpracován
 • Kaplička na Skalkách – úkol trvá
 • L. Krejčí zkusil udělat vzorek pamětního alba na realizované naše výstavy – texty na panelech jsou na fotografiích obtížně čitelné a od tohoto záměru ustupujeme.

ad 2) Výstava o II. světové válce

 • Ing. Reichstädter napsal informativní dopisy na ředitelky škol, že by bylo vhodné, aby děti viděly tuto výstavu – odezvu neznáme.
 • V naší informační skříňce máme upoutávku na výstavu.
 • Beseda s JUDr. Kuxem v Knihovně J. Mahena se pro jeho nemoc odkládá – sleduje K.Janiš

ad 3) Nové úkoly

 • B. Reichsdtädter napíše do AoS článek o pojmenování ulice Krejčí a paní Flodrové dáme na vědomí
 • M. Buršíková zkontaktuje MUDr. Bystřickou jako pamětnici s dotazem na malíře, který během II. světové války žil v ruinách cihelny a vymaloval jednu místnost biblickými výjevy

ad 4) Různé

 • Zúčastnili jsme se lampionového průvodu k výročí 28. října – tentokrát bylo počasí velmi dobré, ale lampionů bylo méně než obvykle.
 • Dne 20. listopadu se dožívá zakládající člen našeho klubu a zároveň od prvopočátku jeho předseda – pan Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. Jeho iniciativní návrhy stejně jako jeho neutuchající snaha probádat co nejvíce slatinskou historii jsou obdivuhodné. Díky jeho nadšení, ale i houževnatosti, se naše poznatky o Slatině stále více prohlubují.
 • Do dalších let mu všichni přejeme především hodně zdraví a tím i elán a neustávající invenci v bádání o Slatině.

Příští schůzka bude 8. prosince 2011 v 9,- hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 10.11.2011

Napsat komentář