Zápis ze 131. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. srpna 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter,CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava „II. světová válka ve vztahu ke Slatině“
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – bylo projednáno, na které památky by měla informační tabule upozorňovat. Dopracuje B. Reichstädter, bude pak předáno MČ Brno-Slatina, aby zde mohla vyznačit další informační zajímavosti dle své úvahy. Realizace informační tabule je záležitostí MČ.
 • vědomostní soutěž – probíhá, sleduje J. Štěpánek
 • pojmenování ulice Krejčí – úkol trvá
 • J Štěpánek zpracovává přehled totálně nasazených slatinských občanů v Německu. K. Janiš
 • zkusí, zda není v městském či jiném archívu nějaký materiál s touto tematikou.
 • zatknutí paní Šmídové NKVD v roce 1945 – úkol trvá
 • beseda s JUDr. Kuxem o jeho cestě po stopách legionářů na Sibiři – domlouvá K. Janiš

ad 2) II. světová válka ve vztahu ke Slatině

 • L. Krejčí zpracoval většinu dokumentů pro tuto výstavu vč. mapového materiálu
 • Byla dohodnuta mimořádná schůzka na 25.8.2011 v 16,00 hod. na Přemyslově náměstí, kde bude proveden výběr materiálů pro jednotlivé panely. Bude jich s největší pravděpodobností deset.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • M. Buršíková dohodne s p. školníkem, kdy by L. Vysočan a L. Krejčí mohli provést opravu pamětní desky J. Matlacha
 • MUDr. Mrázek sdělil, že kaplička na Skalkách byla již zařazena do státního oficiálního seznamu kulturních památek a předá M. Buršíkové kopii dopisu z Ministerstva kultury, která tuto zprávu napíše do Aktualit o Slatině. Foto dodá L. Krejčí.
 • K. Janiš získal životopis, který o sobě napsal Ing. E. Roučka, h.c. a bude jej postupně uveřejňovat v AOS

ad 4) Různé

 • V rozhlase Radio 2 Praha v pořadu Rudolfa Křesťana bylo zveřejněno vysvětlení B. Reichstädtera, co znamená termín Velké Brno s odvoláním na jeho jméno. Pan Křesťan poslal B. Reichstädterovi dopis, kde uvádí zákony, které se týkaly názvu Velké Brno a to: zákon č. 213/1919 Sb. o sloučení sousedních obcí s Brnem a zákon č. 278/1920 Sb. o složení a působnosti místních výborů ve Velkém Brně.
 • průměrný věk členů klubu je 68,3 a to díky nejmladšímu našemu členů Radku Kotrlovi
 • J. Štěpánek nám zazpíval pro pobavení vlastní píseň:

Kdybych já věděl, že brzo umřu,
dal bych si udělat z borovičky truhlu,
z borovičky truhlu, ze slivovice věnce,
abyste věděli, že se mně tam nechce.

Příští schůzka bude 8.9.2011 ve 14,00 hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 8. 2011

Napsat komentář