Zápis ze 127. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. dubna 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan.

Hostem byl starosta MČ Brno-Slatina pan Jiří Ides.

Předseda našeho klubu B. Reichstädter uvítal pana starostu s tím, že si velmi vážíme jeho návštěvy a je pro nás poctou, že si našel při všech jeho povinnostech a zaneprázdněnosti na nás čas.

Se zájmem jsme si vyslechli informace o záměrech rozvoje Slatiny, o investičních plánech a také problémech Slatiny a jejich řešení.

Po odchodu pana starosty následoval obvyklý program:

 1. Kontrola úkolů vč. úkolů nových
 2. Výstavy
 3. Různé

ad 1) Úkoly

 • znalostní soutěž o Slatině – dosud jsme neobdrželi stanovisko školské komise k našemu návrhu. K. Janiš provede urgenci. Jako možné řešení by bylo zveřejňování ankety v Aktualitách o Slatině.
 • reakci p. Musila a p. Dlezka na Třetí knížku nebudeme veřejně publikovat.
 • informační tabule ve Slatině – B. Reichstädter má připraveno, co by v tabuli z hlediska historických památek mělo být. L. Krejčí požádá paní Mirku Křehlíkovou o radu, jak by se materiály měly připravit k výrobě trvanlivé vývěsky, která by byla umístěna ve vytypovaném venkovním prostoru, příp. zjistí hrubý odhad, kolik by si výroba tabule vyžádala finančních prostředků.
 • informativní dopis o výsledcích desetileté činnosti našeho klubu připraví B. Reichstädter a ve 22 výtiscích předá na podatelnu MČ tak, aby materiál mohl být vložen do složek pro poslance na zasedání zastupitelstva.
 • neznáme důvod, proč byla ulice směrem na Líšeň pojmenována Krejčího – původně Jana Krejčího. B. Reichstädter s L. Krejčím zkusí, zda by se mohlo něco vypátrat v archívu v Rajhradě.

ad 2) Výstavy

 • proběhlo několik schůzek L. Krejčího a M. Krytináře u M. Buršíkové ohledně výstavy divadelních plakátů. M. Krytinář vypracoval informace o divadle J. K. Tyla a o působení loutkového divadla ve Slatině, L. Krejčí připravil kopie plakátů a různé fotografie slatinských divadelníků. Byla to velmi pracná záležitost, ale kdybychom zpracování zadali odborné firmě nebyli bychom schopni to zaplatit.
 • v pondělí 18. dubna v 9,- hod. půjdeme připravený materiál instalovat na panely do místní odbočky knihovny Jiřího Mahena.
 • nebudeme tentokrát dělat oficielní zahájení výstavy, kterou mohou návštěvníci knihovny shlédnout v běžných půjčovních hodinách.
 • členové našeho klubu se sejdou v úterý 19. dubna v 16,30 v knihovně, aby si mohli prohlédnout výstavu. V 17,- hod. bude následovat beseda v J. M. Kvasnicou o jeho životě s vlky a knihách, které o životě vlků napsal.
 • výstava o II. světové válce a jejím dopadu na slatinské občany – K. Janiš zpracuje scénář výstavy do příští schůzky klubu, aby byl dostaečný čas k přípravě vystavovaných materiálů.

ad 3) Různé

 • pan starosta nás předběžně informoval, že je návrh, abychom na pořádání obou výstav dostali po 7 500 Kč.

Příští schůzka bude 12. května 2011 ve 14,- hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 14. 4. 2011

Napsat komentář