Zápis ze 126. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 17. března 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M.Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J.Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení desetileté činnosti
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • dopis s žádostí o možnost uložení našeho archívu v prostorách uvažované stavby nové radnice byl odeslán
 • anketa o znalostech Slatiny – dosud jsme nedostali oficielní odpověď. Obáváme se, že nebude vůle anketu uspořádat.
 • 17. února proběhl křest Třetí knížky o Slatině na zasedání slatinského zastupitelstva. V současné době nám zbývá volných už jen 52 kusů.
 • Souhlas Ing. Dlezka a Ing. Musila ke zveřejnění jejich ohlasu na Třetí knížku o Slatině dosud nemáme.
 • Požadavky na dotaci z veřejní finanční podpory od MČ Brno – Slatina byly předány ve stanoveném termínu. Požadujeme přispět na zorganizování dvou výstav a to: výstava divadelních plakátů a výstava k II. světové válce a to na každou akci 10 000 Kč.
 • informační tabule o pamětihodnostech Slatiny – úkol trvá

ad 2) Zhodnocení desetileté činnosti Slatinského historického klubu

 • Úvodem jsme se smutkem vzpomenuli na členy našeho klubu, kteří již odešli do nenávratna : Jaroslav Hrubý, František Sklenář a Ivo Koukola.
 • Stručná rekapitulace desetileté činnosti:
  • byly a vydány tři publikace:rok 2002 Knížka o Slatině – autor Ing.B. Reichstädter, CSc.
  • rok 2006 Druhá knížka o Slatina – Ing. Reichstädster a kol.
  • rok 2010 Třetí knížka o Slatině – Ing. Reichstädter a kol.
 • V Aktualitách o Slatině jsou pravidelně zveřejňovány články:
  • Významní občané Slatiny – Ing. B. Reichstädter. CSc.
  • Připomínáme si – PhDr. K. Janiš
  • Aktuality ze života obce – PhDr. K. Janiš
  • mimo to jsou zveřejňovány i články s jednorázovými tématy, např. Ing. Vysočan zveřejnil první souhrnné pojednání o Stránské skále a historii současné Osady pod Stránskou skálou
 • Byly uspořádány tři výstavy:
  • obrazy Petra Šmahy
  • 700 let od první autentické písemné zmínky o Slatině
  • Slatinští legionáři z I. světové války
 • Z našeho podnětu byl restaurován Napoleonský kříž – památník na Slavkovskou bitvu 1805.
 • Byly zpracovány podklady pro generální opravu pomníku padlým v obou světových válkách.
 • Z finančních prostředků členů klubu byla pořízena pamětní deska nadučiteli Antonínu Tillhonovi a umístěna na fasádě Základní školy na Přemyslově náměstí 1.
 • Byla pořízena pamětní deska legionáři a za II. světové války umučenému Ondřeji Veselému. Pořízení financovala městská část Brno – Slatina částkou 15 000 Kč.
 • Byl instalován pomníček ametrickému letci L. W. Kigginsovi nákladem městské části Brno – Slatina.
 • Dále byl pořízen pomníček rudoarmějcům, padlým při osvobozování Slatiny v roce 1945 a to částečně nákladem městské části Brno – Slatina 20 000 Kč a částečně sponzorskými dary.
 • Byla obnovena tradice každoročních oslav 28. října – vzniku svobodné ČSR – lampionovým průvodem a tradice oslav osvobození Slatiny v roce 1945.
 • Byl založen a vybudován historický archív Slatiny – věcný, písemný a obrazový (foto).
 • Členka klubu se stala obecní archivářkou.
 • Byla obnovena péče o druhou nejstarší historickou památku – Kapličku na Skalkách, kterou nyní vlastní nový, uměnímilovný vlastník.

ad 3) Nové úkoly a záměry

 • kromě stálého nosného úkolu a úkolů v předcházejících bodech tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • připravíme výstavu divadelních plakátů slatinského divadelního spolku – L- Krejčí, za divadelníky M.Krytinář
 • připravíme výstavu o II. světové válce ve vztahu ke Slatině – slatinské oběti, aktivní bojovníci a političtí vězni – K. Janiš
 • nvrh na informační tabuli o místních pamětihodnostech – návrh pro MČ – B. Reichstädter
 • pokračovat v archivování dokumentů
 • informativní dopis zastupitelům MČ o desetileté činnosti SHK – B. Reichstädter

ad 4) Různé

 • po dohodě s vedoucí místní knihovny bude instalace divadelních plakátů provedena 18. dubna. Foto plakátů zhotoví L. Krejčí, krátkou historii činnosti divadelní spolku a loutkového divadla připraví M. Krytinář. Neuvažujeme o slavnostním oficielním otevření výstavy, prohlídce exponátů necháme volný průběh návštěvníkům knihovny či příp. dalším zajemcům v půjčovní době knihovny.
 • Dne 19. dubna pořádá místní knihovna ve svých prostorách besedu se slatinským cestovatelem a spisovatelem J. M. Kvasnicou a jeho knihách, které přibližují život vlků.
 • 6. března oslavil své 80. narozeniny pan PhDr. Karel Janiš. K tomuto jubileu jsme mu upřímně blahopřáli s vyjádřením uznání za jeho neocenitelný přínos pro náš klub. Díky jeho odborným i životním zkušenostem byla činnost klubu pozvednuta nad amatérskou úroveň.
 • 24. března se dožívá 74. let Miroslava Buršíková.

Příští schůzka bude 14. dubna 2011 ve 14:00 na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno 17. 3. 2011

Napsat komentář