Zápis ze 124. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. ledna 2011

Přítomni: Ing.B.Reichstädter,CSc., PhDr.K.Janiš, M.Buršíková, L.Krejčí, J.Štěpánek, Ing.L.Vysočan
Omluven: R. Kotrla

Program:

  1. Třetí knížka o Slatině
  2. Různé

ad 1) Třetí knížka o Slatině

  • dne 22. prosince 2010 vyzvedli B. Reichstädter a L. Krejčí z tiskárny Střední integrované školy polygrafické 200 výtisků knihy Třetí knížka o Slatině. Protože jsme nezískali žádnou dotaci na vydání knihy ani od MČ Brno-Slatina, byla faktura za knihu financována ze soukromých prostředků jako půjčka a prodejem knihy získáme prostředky na splacení půjčky. Faktura za tisk činí téměř 60 000 Kč, proto bylo dohodnuto, že prodejní cena bude činit 300 Kč ze jeden výtisk.. Nemůžeme si tedy dovolit dávat komukoliv knihu zdarma. I přesto jsme rádi, že jsme mohli knihu vydat.
  • V současné době máme rozebráno cca 110 výtisků.
  • Ohlasy na kníhu jsou prozatím ojedinělé, až pochvalné. Potěšitelný je zájem o její koupi, i když cena není nejpříznivější.
  • K. Janiš znovu napíše do AoS o vydání Třetí knížky o Slatině.
  • Slavnostní křest knihy bude 17. února 2011 na Staré radnici před zasedáním slatinského zastupitelstva v 18,- hodin.

ad 2) Různé

  • Vzhledem k uvažované výstavbě nové budovy Radnice bychom byli rádi, kdyby vedení slatinského zastupitelstva uvažovalo i s malým samostatným prostorem pro archiválie Slatinského historického archívu, které prozatím provizorně archivujeme v soukromých prostorách.
  • Pokud se týká ankety o znalostech o Slatině, kterou vymyslel R. Kotrla a rozpracoval K. Janiš – byl zaslán dopis na nově vytvořenou školskou komisi při zastupitelstvu a dosud nemáme odezvu.
  • Mgr. Martin Krytinář nám postupně poskytl do archívu staré slatinské divadelní plakáty a materiály, týkající se bývalé továrny Roučka Slatina. Stejně tak Bohumil Šmaha nám daroval několik starých fotografií. Jsou to zajímavé přírůstky do našeho archívu.

Příští schůzka bude 10. února 2011 ve 14,- hodin.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13. 1. 2011

Napsat komentář