Zápis ze 123. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 12 2010

Přítomni:Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. Vysočan

Program:

  1. Třetí knížka o Slatině
  2. Hodnocení činnosti klubu
  3. Soutěž o Slatině
  4. Různé

ad 1) Třetí knížka o Slatině

  • Text knížky už je kompletně odsouhlasen a knížka se už tiskne. I když v tiskárně byli všichni mimořádně vstřícní, byla to náročná práce – hlavní podíl na spolupráci odvedl B. Reichstädter a L. Krejčí.
  • Cena za vytištění bude stanovena ve výši výrobních nákladů (faktura) a protože bez mála korun to bude 60 000 Kč, bude prodávána za 300 Kč za jeden výtisk. Nedostali jsme žádný příspěvek na knížku, ani od MČ, tak je náklad financován pouze ze soukromých prostředků a nemůžeme si dovolit knihy rozdávat.
  • Knížka by měla být hotová a k odebrání v týdnu od 13. prosince t.r.

ad ) 2) Hodnocení činnosti klubu

  • Ing. Reichstädter zhodnotil činnost klubu, splněné i nesplněné úkoly a všichni s ním souhlasili. Bilance tvoří přílohu tohoto zápisu.

ad 3) Soutěž o Slatině

  • Nápad Radka Kotrly uspořádat vědomostní soutěž o Slatině mezi žáky našich základních škol K. Janiš rozpracoval do 22 otázek. Otázky jsou nápadité a možnosti odpovědí jsou vtipné. K. Janiš záležitost projedná s paní ředitelkou Brankovskou. Počítáme aktivní zapojení Radka do akce.

ad 4) Různé

  • Svaz legionářů ocenil činnost pana Ing. Reichstädtera za články o legionářích a udělil mu pamětní medaili. Slavnostního předání se kromě něj zúčastnil i L. Krejčí, jehož záslužná činnost a získání materiálů ve Státním vojenském historickém archívu v Praze byla zde kvitována s povděkem.

Příští schůzka bude ve čtvrtek 13. ledna 2011 na Přemyslově náměstí 3.

Brno 9. 12. 2010
Zapsala M. Buršíková

 

Napsat komentář