Zápis ze 119. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 8. 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Omluven: J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pomník rudoarmějcům
 3. Třetí knížka o Slatině
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

• je zhotovena nová informační nástěnka – jsou tam umístěni oba čestní občané Slatiny a historie Slatiny
• zůstává úkol fotograficky zachytit proměny Slatiny – „Slatina kdysi a nyní“ – plnění úkolu bude aktuální až po vydání 3. knížky o Slatině

ad 2) Pomník rudoarmějcům

 • obdrželi jsme vyjádření TS Slatina ohledně údržby zeleně – jejich vyjádření předáme manželům Jahodovým s tím, že jej považujeme za dostačující pro jejich souhlas s postavením pomníku
 • Ing. Vysočan obdržel vyjádření k postavení pomníku od Majetkového odboru MMB a vyjádření Odboru životního prostředí MMB
 • vzhledem k tomu, že Úřad MČ Brno – Slatina souhlasí s postavením pomníku na místě, kde již jsou pomníky obětem I. a II. světové války, rozhodli se členové SHK pokračovat v přípravě odhalení pomníku posledním z těch, kteří ve Slatině ještě pomník nemají. Tímto bude učiněno spravedlnosti zadost.
 • navrhujeme termín odhalení na pátek 24. září 2010 v 16,- hod. – na ÚMČ to projedná K. Janiš
 • ohlášení stavby pomníku Úřadem MČ pro Stavební úřad Brno – Slatina připraví L. Vysočan
 • na postavení pomníku participuje Historické oddělení Moravského zemského muzea poskytnutím potřebných dokumentů
 • Předběžný průběh akce vlastního odhalení:
 • Úvodní projev PhDr. K. Janiše vč. uvítání hostů a poděkování všem za spolupráci
 • Projev starosty Ing. J. Navrátila
 • Odhalení pomníku
 • Případné požehnání p. faráře
 • Na závěr hymna
 • o ozvučení požádáme p. starostu
 • Pozvánky – sovětský konzulát – Ing. Reichstädter prostřednictvím MČ
 • hasiče, školy, Moravské zemské muzeum, sponzora, dle dohody s MČ snad i policii
 • o Slatině o Slatině připraví B. Reichstädter článek s pozvánkou

ad 3) Třetí knížka do Aktualit

 • B. Reichstädter dělá poslední úpravu textů a ve spolupráci s L. Krejčím vkládá do textu obrázky
 • Všichni autoři článků si musí překontrolovat správnost svých textů, doplnit je fotografiemi a to do 1. září
 • obrázky budou černobílé
 • B. Reichstädter dá do zářijového čísla AoS nabídku pro zájemce o knížku, abychom mohli odhadnout přibližnou výši nákladu publikace – cena bude cca 300 Kč
 • M. Buršíková zajistí autorský zákon, abychom byli informováni a vyhnuli se příp. problémům, vydavatelem bude SHK

ad 4) Různé

 • J. Štěpánek nám dal do archívu množství sokolských dokumentů – budou uloženy v archívu a samostatné složce XIII – TJ Sokol
 • Ing. Vysočan dal do archívu dokumentaci o dřívějším provádění převodu domku ve Slatině a smuteční parte, která budou přiložena k parte od Ing. Reichstädtera a to samostatného svazku XII – Různé.
 • Přehled o prodaných a rozdaných obou knížkách o Slatině tvoří přílohu tohoto zápisu.

Příští schůzka bude ve čtvrtek 9. září ve 14,- hod. na Přemyslově náměstí.

Brno 8. 8. 2010
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář