Zápis ze 118. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. července 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. 1. Nástěnka
 2. 2. Pomník RA
 3. 3. Knížka o Slatině
 4. Různé

ad 1) Nástěnka

 • SK Slatina zřídilo na plotě svého areálu Tuřanka 1 řadu zasklených vitrín a jednu z nich nám přenechalo k užívání. Klíček od vitríny má M. Buršíková.
 • Předpokládáme obměnu vystavovaných materiálů jedenkrát za měsíc. Co dáme do vitríny, bude předmětem ujednání na našem zasedání.
 • Nyní jsou tam materiály o Kapličce na Skalkách, dalším námětem budou Čestní občané Slatiny (A. Tillhon a kardinál F. Bauer).

ad 2) Pomník RA

 • M. Buršíková nechá u p. Schildbergera vyznačit na seznamu zahynulých příslušníků RA oficielní zkratky hodností.
 • B. Reichstädter pourguje na Úřadě MČ Brno – Slatina odpověď či stanovisko na požadavek vlastníka parcely, která sousedí s parcelou, na které by měl být umístěn pomník. Pokud p. Mgr. Jahoda nedostane uspokojivou odpověď, nedá souhlas se stavbou a nastalé komplikace by ohrozily instalaci pomníku.
 • Byl s konečnou platností odsouhlasen text na pomníku takto:
  „Na jaře 1945 ve Slatině položili svůj život za naši svobodu tito příslušníci Rudé armády.“ Následovat bude 19 jmen vojáků.
 • Ing. Vysočan dosud neobdržel souhlasné vyjádření odboru životního prostředí MMB, které je jednou z podmínek pro souhlas Stavebního úřadu s postavením pomníku.

ad 3) Třetí knížka o Slatině

 • MČ nemá zájem o vydání Třetí knížky o Slatině
 • Náplň (texty i fotografie) máme více méně připravenou a je nám líto práce a úsilí, které jsme vynaložili, aby už zapomenuté historické skutečnosti nebyly zapomenuty znovu
 • Rozhodli jsme se, že vydáme alespoň početně malé vydání, čímž zabezpečíme uchování historických událostí či skutečností do budoucna u vědomí známé moudrosti, že kdo nezná svoje kořeny, nemá ani budoucnost.
 • Nechali jsme udělat orientační kalkulaci nákladů v Integrované střední škole polygrafické, která vychází následovně:
 • při 30 kusech by náklady na pořízení 1 výtisku činily 400 Kč, tj. celkem 12 000 Kč,
 • při 60 kusech by náklady na pořízení 1 výtisku činily 300 Kč, tj. celkem 18 000 Kč
 • Na základě prohlášení B. Reichstädtera, že bude finančním garantem vydání, jsme se rozhodli, že objednáme 60 výtisků.
 • B. Reichstädter vyřešil problém vkládání foto přímo do textu tak, že se tuto techniku naučil, což si zaslouží náš obdiv.
 • L. Krejčí má ve spolupráci s B. Reichstädterem již připraveny téměř všechny foto, chybí nám zejména Frant. Kachlík a Václav Putna. Během prázdnin si každý člen SHK překontroluje svoje články, příp. ještě dodá fotografie tak, aby během měsíce září už mohl být obsah knížky vč. ostránkování připraven k tisku.
 • Do zářijového čísla AoS dáme inzerát, aby občané se v případě zájmu o knížku přihlásili u B. Reichstädtera

ad 4) Různé

 • M. Buršíková zjistí, zda a komu (které organizaci) je nutné dávat povinně zdarma výtisky knih
 • K. Janiš zjistí, kolik se prodalo a kolik se rozdalo prvních dvou knížek
 • Martin Krytinář nám dal do archívu plákaty, propagující představení loutkového divadla ve Slatině z 50. let 20. století
 • Výjezdní zasedání k panu Ing. Vysočanovi na Stránskou skálu odkládáme na dobu, kdy nebude tak úmorné vedro

Dne 2. července oslavil oslavil 59. narozeniny pan Lubomír Krejčí. L. Krejčí je mimořádně platný člen našeho klubu a velmi si jeho činnosti a spolupráce ceníme. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a hodně osobní pohody a sil i nadále se ochotně podílet na práci našeho klubu.

Zapsala M. Buršíková
Brno 8. 7. 2010

Napsat komentář