Zápis ze 117. zasedání členů Slatinského historického klubu dne 10. 6. 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. I. Vysočan

Program

 1. Kaplička na Skalkách
 2. Pomník Rudormějcům
 3. Stránská skála
 4. Třetí knížka o Slatině
 5. Různé

ad 1) Kaplička na Skalkách

 • barokní stavba má konečně majitele, kterému zřejmě záleží na jejím udržování a zachování.
 • až bude nový majitel zapsán na Katastrálním úřadě jako vlastník, napíšeme s panem MUDr. Mrázkem společný dipis na Ministerstvo kultury, aby bylo možno pokračovat v řízení o zařazení kapličky jako registrovaná kulturní památka.

ad 2) Pomník Rudoarmějcům

 • s kameníkem bylo dohodnuto objednání žulového pylonu tak, aby charakter kamene korespondoval se stávajícími pomníky.
 • předběžný rozpočet: kámen vč. montáže má stát 10 000 Kč a za jedno zlaté písmenko si kameník vezme 40 Kč.
 • V. Schildberger přislíbil, že nám dodá zkratky vojenských hodností, aby byly na pomníku správně uvedeny.
 • Ing. Reichstädter pourguje odpověď pana starosty na náš dopis z 17. 5.
 • Pan Jahoda jako vlastník sousedící parcely svůj souhlas s instalací pomníku podmínil požadavky na údržbu prostranství kolem pomníků a protože jejich splnění není v našich možnostech, obrátili jsme se na pana starostu
 • MMB rozšířil okruh institucí, které se musí k instalaci vyjádřit, Ing. Vysočan vyřizuje další souhlasy
 • termín odhalení pomníku bude nutno projednat s MČ, snad by s ničím nekolidoval termín na pátek 17.9. či sobotu 18.9.

ad 3) Stránská skála

Původní program na dnešní zasedání byla problematika Stránské skály. Vzhledem k vedrům jsme se sešli opět na Přemyslově náměstí a proto tento program se překládá na další zasedání.

ad 4) Třetí knížka o Slatině

 • Knížka je rozčleněna do 9 kapitol. Ing. Reichstädter a L. Krejčí doplňují texty fotografiemi

ad 5) Různé

 • Ve Slatině na Nové čtvrti žije pan Vladimír Pajer (letos 86 let), účastník osvobozovacích bojů z východu – RA. Dalším žijícím účastníkem na východní frontě je pan Vladimír Holc, ale vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu je trvale umístěn v léčebně. Pan Holc má osvědčení válečného veterána od Ministerstva obrany dle § 5 zák.č. 170/2002 Sb., dále osvědčení Ministerstva obrany podle § 8 zák.č. 255/1946 Sb., že je účastníkem národního boje za osvobození. Je nositelem Vyznamenání za statečnost a odvahu ve Velké vlastenecké válce od Prezidia nejvyššího sovětu SSSR, vyznamenání od prezidenta Ukrajiny k 50. výročí osobození Ukrajiny, udělené v roce 1995 a má medaili „50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945, udělenou v roce 1995 prezidentem Ruské federace a Medaili Žukova, udělenou v roce 1996.
 • Během zasedání námi hluboce otřásla zpráva, že bývalý člen našeho klubu pan Ivo Koukola tragicky zemřel ve věku nedožitých 49 let. Za poměrně krátkou dobu působení mezi námi se obětavě zapojil do našich akcí a díky své iniciativě se významně podílel na úspěšných akcích našeho klubu. Budeme na něj vzpomínat se smutkem.

Příští zasedání bude 8. 7. 2010 ve 14,- hod. buď na Stránské skále či v případě nevhodného počasí na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 10.6.2010

Napsat komentář