Zápis ze 116. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 3. 6. 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Hostem byl pan MUDr. Boris Mrázek

Důvodem svolání této mimořádné schůzky byl příslib účasti nového majitele pozemku nad Novou čtvrtí, na kterém stojí barokní kaplička z roku 1726, pana MUDr. Borise Mrázka.

Program

  1. Kaplička na Skalkách
  2. Různé

ad 1) Kaplička na Skalkách

  • novým vlastníkem p. č. 663 v KÚ Slatina, na které stojí Kaplička na Skalkách se stal pan MUDr. Boris Mrázek a to ve veřejné dražbě
  • pan MUDr. Mrázek od nás obdržel technickou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Lubomír Vysočan a Lubomír Krejčí a další dokumenty o této stavbě, které jsme měli k dispozici vč. obou Knížek o Slatině
  • bylo dohodnuto, že jakmile pan MUDr. Mrázek dostane s Katastrálního úřadu doklad, že byl zapsán jako vlastník parcely, napíšeme společně dopis na Ministerstvo kultury, že je možno dále pokračovat v řízení o prohlášení kapličky na kulturní památku
  • po opravě, v případě zájmu, bychom mohli zorganizovat tzv. požehnání stavby zástupcem líšeňské farnosti
  • máme všichni radost, že Kaplička dostala majitele, který má zájem ji v rámci možností udržovat a jsme přesvědčeni, po seznámení s panem MUDr. Mrázkem, že nemohla dostat lepšího majitele a ochránce. Vstřícnost pana MUDr. Mrázka se budeme i my snažit opětovat.
  • pan MUDr. Mrázek je ochoten po opravě Kapličky umožnit zájemcům její prohlídku a to snad nejlépe formou tzv. „Dne otevřené brány“. Protože Kaplička byla postavena jako votivní záležitost za záchranu života při cestování, snad nejvhodnější termín by bylo na svátek sv. Krištofa, patrona pocestných, 28.červenec.
  • s panem MUDr. Mrázkem zůstáváme v kontaktu a těšíme se na spolupráci. Děkujeme za účast na našem zasedání a bylo pro nás pro všechny potěšením se s ním seznámit.

ad 2) Různé

  • Ing. Vysočan informoval, že 14. 9. bude v místní pobočce Mahenovy knihovny beseda s paní Sosnarovou, která bude hostem ve Slatině. O osudu její rodiny napsal J. S. Kupka knihu, nazvanou Červené jahody. Matka paní Sosnarové byla bělokvardějka a do ČSR přišla po I. světové válce se svým manželem Josefem Šímou a žili v Černovičkách. Matka se původně jmenovala Ljubov roz. Mělkinová a v ČSR se přejmenovala na Libuši. Josef Šíma zemřel asi v roce 1926 – 1927. Libuše se znovu provdala, její druhý manžel se zabil při autonehodě. Spolu mali dvě dcery – Věru (nar. 1931) a Naďu (nar. 1936). V květnu 1945 byla Libuše spolu s dcerami odvlečena do Ruska do gulagu, kde po nepředstavitelných útrapách byla zabita. Její dcery se zoufale snažily z gulagu dostat zpět do ČSR, což se jim podařilo až po 18 letech strastiplného života v gulagu. Věra se ocitla v JZD někde u Vyškova na Moravě a i když zde nebyla považována za rovnoprávnou s ostatními, přece jen nad ní nehrozila dennodenní hrozba smrti. Později se provdala za traktoristu pana Sosnara a s ním má dva syny. Teprve po sametové revoluci se zbavila strachu z opětovné deportace do Ruska a odvážila promluvit o pobytu v gulagu.

Příští řádná schůzka bude 10.6.2010 ve 14,- hodin a to v případě pěkného počasí u pana Ing Vysočana na Stránské skále.. Hlavním programem bude problematika Stránské skály. Ve středu upřesníme vzhledem k počasí místo konání.

Brno 3. 6. 2010
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář