Zápis ze 108. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 8. 10. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan, M. Buršíková

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Kaplička na Skalkách
 3. Pamětní deska O. Veselému
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • K. Janiš získal od syna p. Majora, účastníka osvobozovacích bojů ve II. světové válce, zápisky jeho otce. Jsou sice neuspořádané, lze však z nich získat některé údaje o p. Majorovi
 • beseda s žáky ZŠ Přemyslovo náměstí bude v prostorách legionářské výstavy v pátek 23. října v 8,– hodin. Účast členů našeho klubu by byla velmi vítaná
 • plakáty – pozvání k návštěvě legionářské výstavy byly vyvěšeny
 • p. Jambor byl písemně požádán o poskytnutí jeho materiálů o slatinských občanech, kteří se zúčastnili válečných bojů
 • K. Janiš zajistí pozvánku na odhalení pamětní desky O. Veselému do AoS
 • I. Koukola zajistí pozvánky na slavnostní odhalení desky A. Veselému
 • momentky – foto z našeho klubu byly elektronicky zaslány B. Reichstädterovi
 • dopis vč. 11 příloh o hledně kapličky na Skalkách byl na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslán

ad 2) Kaplička na Skalkách

 • Dne 19. 9. Ing. Vysočan provedl technické zaměření kapličky a zhotoví příslušnou dokumentaci. L. Krejčí sen. i jun. k technické dokumentaci zhotovili fotodokumentaci. O možnost zaměření a foto jsme usilovali již několik let a konečně se to podařilo. Další osud kapličky je ale dále nejasný.

ad 3) Pamětní deska O. Veselému

 • Obdrželi jsme dvě nabídky na zhotovení pamětní desky. Obě nabídky počítají se zhotovením desky z indické žuly hnědavé barvy zvané Multikolor dle našeho návrhu vč. umístění podobenky O. Veselého.
 • Jednu nabídku nám dal pan Jaroslav Zavřel a to na celkovou částku 15 851 Kč a druhou nabídku nám dal pan Jaroslav Knoll na částku 13 730 Kč. Všichni členové klubu po zvážení vybrali nabídku pana Knolla a objednávku u něj zařídí I. Koukola. Tím považujeme výběrové řízení za ukončené.
 • Na tiskové práce a poštovní známky na zbylo 1 270 Kč.
 • Pan Petr Šmidrkal provedl zdarma instalci kotvících šroubů na fasádě domu Jiřího a Jarmily Nosových na ulici Řípská. Jarmila Nosová, roz. Veselá je vnučkou O. Veselého.
 • Slavnostní odhalení desky je naplánováno na 26. listopad 2009 v 15,– hodin. Jmenovité pozvání vybraných hostů zařídí I. Koukola.
 • Bylo dohodnuto, že nápis na desce bude proveden zlatým písmem.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle ostatních bodů tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • M. Buršíková osobně pourguje stanoviska ke kapličce na příslušných už kontakovaných institucích
 • L. Vysočan provede střízlivý odhad, kolik by asi stála oprava kapličky na Skalkách

ad 5) Různé

 • Návštěnice legionářské výstavy ze Syrovic – paní Römerová – nám nabídla možnost foto uniformy a dalších památek po svém dědečkovi, který byl legionářem. Tel. 608 503 067 nebo 547 230 657. Stejnou nábídku nam dal pan Kresta, bývalý pracovník v JZD Slatina.
 • Jan Střecha, který se ze Slatiny – Nové čtvrti – odstěhoval do Lanškrouna, nám zaslal fotografie a krátký životopis svého strýce – Josefa Střechy – jenž žil od roku 1934 do roku 1945 ve Slatině na Šmilovského ulici. Když mu bomba zasáhla a úplně zničila dům, odstěhoval se do svých rodných Milíkovic. L. Krejčí a L. Vysočan dodatečně zhotoví ještě jeden panel, který se umístí na legionářské výstavě.
 • Celkem tedy máme 45 legionářů ruských, italských a francouzských a to buď přímo rodáků nebo těch, kteří ve Slatině žili.
 • Dcera Antonína Kuklínka z Matlachovy ulice, Antonie Goliášová, nám zapůjčila dokumenty, odznaky a foto svého otce, který byl dobrovolníkem v bojích o celistvost ČR po roce 1918.
 • Dcera Františka Pokorného z ulice Ráj, Naděžda Pokorná, nám poskytla obdobné dokumenty o svém otci, bývalým řídícím učitelem ve Slatině.
 • I. Koukola informoval, že 10. října ve 14,30 proběhne u Památníku padlých v obou světových válkách slavnostní vzpomínková akce u příležitosti 65. výročí sestřelení amerického letce W. L. Kigginse poblíž Slatiny. Příjede i posádková vojenská hudba z Olomouce a členové vojenských historických klubů z Čech i Moravy.

Přístí schůzka bude ve čtvrtek 12. listopadu 2009 v 9,– hodin.

Brno 8. 10. 2009

PS. Adresy některých našich spolupracujících přátel a nadšenců:

 • Ing. Miroslav Kopecký, Chrlická 44, 620 00 Brno – Tuřany
 • Josef Kopecký, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí, 651 64 Šlapanice u Brna
 • pan Jambor, Kudrnova 55, 620 00 Brno – Holásky (legionářská obec)
 • Vlastimil Slavíček, Vilova 7, 643 00 Brno – Chrlice

Napsat komentář