Zápis z 99. schůzky členů Slatinského historického klubu ze dne 12.2.2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Omluven: L. Krejčí

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Požadavky na finance na rok 2009
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • životopisy – I. K. a L. K. – !!!
 • Švédské valy – úkol trvá
 • Slatina kdysi a dnes – úkol je přeložen na jaro
 • pamětní deska J. Matlach – dtto
 • Kaplička na Skalkách – veškeré urgence bez odezvy
 • dokumentace Dvora – úkol trvá
 • výstava o legionářích – úkol trvá

ad 2) požadavky na finance na rok 2009

 • Požadavky na zařazení do rozpočtu na rok 2009 byly předány v létě 2008. Vzhledem ke změně právního postavení našeho klubu se můžeme ocházet o veřejnou finanční podporu, poskytovanou z rozpočtu MČ.
 • Případné výdaje, spojené s funkcí kronikářky, tj. zejména fotomateriál, jsou součástí rozpočtu MČ. V roce 2008 byly výdaje hrazeny z privátních zdrojů, kronikářka po MČ nic nepožadovala.
 • Klub nepožaduje na svůj provoz žádné finanční prostředky.
 • Žádáme však o financování projektu na zhotovení a umístění alespoň jedné informační tabule o Slatině. Většina MČ Brna i malé vesničky takové tabule mají a proto zastáváme názor, že alespoň jeden panel, informující o historii i současnosti Slatiny, by ve Slatině měl být. Proto budeme jeho profinancování požadovat a to v zájmu ne našeho klubu, ale v zájmu prezentace Slatiny.
 • Druhý náš požadavek na financování pamětní desky na legionáře a oběť ve II. světové válce Ondřeje Veselého projednala Rada MČ ll. ledna 2009 na svém zasedání, nemá proti tomuto projektu námitky.
 • Třetím požadavkem je zhotovení zvětšenin fotografií na výstavu o legionářích

ad 3) Nové úkoly

 • kromé rvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • požadavky na veřejnou finanční podporu zpracují B. Reichstädter a M. Buršíková
 • bude se pokračovat na třetí knížce o Slatině z hlediska ilustrací – texty jsou z valné většiny již připraveny
 • vyfotografovat dnešní areál SK Slatina z I. patra stávající budovy – L. Krejčí
 • V Černovičkách žila za I. republiky rodina Šímova – Josef a Libuše, Josef zemřel asi v roce 1926 – 1927. Libuše se znovu provdala, jméno 2. manžela není známo, jen to, že se zabil při autonehodě. Jejich děti byly: Věra ( nar. 1931 a Naďa (nar. 1936). V květnu 1945 byla Libuše odvlečena do gulagu. Spisovatel Kupka příběh zpracoval v knize Červené jahody. Libuše Šímová se za svobodna jmenovala Mělkinová a do ČSR přišla z Ruska s našimi legionáři – L. Vysočan zkusí kontaktovat pamětníky

ad 4) Různé

 • dne 28. l. 2009 nás navštívil na mimořádné schůzce JUDr. Kux ve věci pamětní desky Ondřeji Veselému a v návaznosti na předchozí jednání v prosinci bylo vyjasněno:
  • cesta přes Obec legionářskou a Odbor kultury MMB by byla velmi zdlouhavá a problematická
  • zkusíme požádat MČ o finanční příspěvek
  • v letošním roce tomu bude 65 let, co O. Veselý zahynul v koncentračním táboře a proto by bylo vhodné pamětní desku odhalit ještě letos
 • J. Štěpánek daroval do HAS další zajímavé a cenné materiály, které mapují historii Sokola
 • A. Svobodník daroval do HAS fotografie se záběry dětí z mateřské školky z roku 1946 a učitelského sboru z roku 1949
 • M. Buršíková zpracovala životopis A. Čambaly, chybí dosud životopis p. Majora, vyprávění p. Pajera je zapsáno a uloženo v HAS stejně jako článek o něm. Článek nebude na jeho přání zveřejňován v AoS.
 • L. Krejčí pojede 18. 2. 2009 do Prahy do Vojenského historického archívu – s největší pravděpodobností bychom tak měli zmapovány všechny materiály, které se týkají slatinských aobčanů

Příští schůzka bude jubilejní – sejdeme se už 100x – a bude 12. března 2009 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 12. února 2009

Napsat komentář