Zápis z 95. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 10. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek (částečně), Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Změna statutu klubu
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • chybí životopisy I. K., L. K.
 • Seriál o Stránské skále se již začíná otiskovat v AoS
 • Švédské valy – úkol trvá
 • seznam zaniklých památek – úkol trvá
 • stromy – úkol trvá
 • článek o p. Pajerovi – se zpracovává
 • Slatina kdysi a dnes – úkol se průběžně plní
 • přestavba Dvora – úkol trvá
 • očistit pamětní desku p. Matlacha – úkol trvá

ad 2) Změna statusu klubu

 • Členové klubu zvážili celkovou situaci a rozhodli se dát své činnosti právní rámec tím, že se ustanoví jako občanské sdužení Slatinský historický klub. B. Reichstädter vypracoval stanovy vč. průvodního dopisu na Ministerstvo vnitra, členové znění odsouhlasili a dopis bude zaslán ke schválení na MV ČR.

ad 3) Nové úkoly

kromě stěžejní zásadního trvalého úkolů a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • odeslat dopis na MV

ad 4) Různé

 • 11. října proběhne křest 1. rozšířeného vydání knihy Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem, kterou sestavil I. Koukola. Zúčastní se jej představitelé z Jihomoravského kraje, uniformovaní členové historických klubů vč. dobové mobilní techniky a další pozvaní hosté.
 • L. krejčí dal k disposici ceník služeb Státního vojenského archívu v Praze. Fotografování dokumentů je zadarmo, když bychom chtěli foto dokumentace od pracovníků archívu, tak jedna stránka stojí 150 Kč. To bychom si v žádném případě nemohli dovolit, protože těch několik cest, u kterých nám Městská část Brno – Slatina platí cestovné, stálo v roce 2008 cca 2 000 Kč a nic víc. L. Krejčí sám dokumentaci z digifotoaparátu zpracovává a předává p. Reichstädterovi k dalšímu zpracování do článků. Ohadem je to možná už dva tisíce dokumentů o legionářích a obětech I. a II. světové války. Budeme mít ve našem Historického archívu unikátní soubor informací vč. fotografií, který nám mohou všechny městské části Brna jen závidět. Doufáme, že toto úsilí bude ohodnoceno i naším zastupitelstvem.
 • Pan Josef Hvězda nám dal k dispozici jeho vzpomínky na srpen 1968 na brněnském letišti, kde v té době pracoval jako meteorolog. Bude zařazeno do připravované 3. Knížky o Slatině, která, jak doufáme, bude vydána.
 • Pan Karel Červinka zpracoval článek do Aktualit o Slatině o panu Ludvíku Čambalovi. Doplníme jej fotografií z křestu jeho knihy a předáme redaktorovi panu Tomanovi.
 • Pan Reichstädter předal do HAS text jeho projevu při odhalování pamětní desky A. Tillhonovi.
 • oslavu 90. výročí 28. října zajišťuje MČ Brno – Slatina

Příští schůzka bude 13. listopadu 2008 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí.

Brno 9. 10. 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář